Nowy regulamin szpitala przyjęty

Najnowsze Wydarzenia Zdrowie Złotów
Po raz trzeci spotkali się członkowie Społecznej Rady Szpitala Powiatowego w Złotowie, gdzie omawiano zaproponowany projekt nowego regulaminu organizacyjnego szpitala.
Członkowie Rady wyrażali swoje opinie i cenne uwagi, które pozwoliły na przygotowanie ostatecznego kształtu dokumentu. Zgodnie z nim dyrektor szpitala powoła dyrektora ds. medycznych. Obecna na spotkaniu radna Rady Miejskiej w Złotowie Agnieszka Jęsiek – Barabasz próbowała wywołać dyskusję, w której to zaczęły padać dane personalne osoby, która rzekomo miałaby objąć nowe stanowisko. Do dyskusji nie dopuściła kierownik kadr Sabina Chwarścianek, która stwierdziła, że mówienie o nazwiskach osób niepublicznych jest niezgodne z prawem, prosząc jednocześnie o poszanowanie drugiego człowieka. Członek Zarządu Powiatu Złotowskiego Wiesław Fidurski stwierdził, że należy dać nowemu dyrektorowi kredyt zaufania i pozwolić mu pracować według własnej koncepcji – Nie ma już czasu na zastanawianie się nad tym, gdzie powinien być postawiony przecinek, a gdzie kropka. Dyrektor ma pomysł na prowadzenie szpitala, na rozwijanie placówki i ja go akceptuję. Czas zacząć działać. Mamy szereg inwestycji do wykonania, z czym związane jest pozyskiwanie i wydatkowanie pieniędzy. Na tym teraz należy się skupić – mówił członek Zarządu Powiatu Złotowskiego Wiesław Fidurski.
Nowy regulamin organizacyjny szpitala został przegłosowany „za” niemalże jednogłośnie. Jedynie radna miejska Agnieszka Jęsiek – Barabasz była jego przyjęciu przeciwna.
Dyrektor Artur Bobruk poinformował zebranych, że szpital ma zapewnioną obsadę pielęgniarską oraz lekarską, przy czym dyrektor przez cały czas zatrudnia nowych pracowników białego personelu.
Starosta złotowski Ryszard Goławski przedstawił szerokie plany inwestycyjno – remontowe. Zaznaczył także, że złotowska placówka rozwija się dynamicznie, otwierane są kolejne poradnie specjalistyczne, które zapewniają coraz szerszy wachlarz usług medycznych.
  • Starostwo Powiatowe w Złotowie, (ab)