Nowy sprzęt dla druhów z Zakrzewa

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZAKRZEWO. Kolejny sprzęt ochrony osobistej zakupiony przez druhów OSP Zakrzewo. Tym razem strażacy wzbogacili się o 4 hełmy Rosenbauer Heros-Titan.

OSP Zakrzewo uczestniczyła w programie pod nazwą. ,,Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego”.  Zakup umundurowania bojowego został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. I w całości został sfinansowany.

Ochrona osobista strażaków jest równie ważna jak sprzęt do ratowania życia ludzkiego. Dlatego też strażacy OSP już kolejny rok podnoszą wyposażenie osobiste strażaka. W tym roku do OSP Zakrzewo trafiło łącznie 10 hełmów Rosenbauer Heros Titan co podniosło bezpieczeństwo ratowników.

 OSP Zakrzewo