O sytuacji na rynkach rolnych

Wydarzenia
O sytuacji na rynkach rolnych, bezpieczeństwie żywnościowym Polski i Europy oraz o wsparciu Ukrainy w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej rozmawiali dziś uczestnicy Nieformalnej Nadzwyczajnej Wideokonferencji Ministrów UE ds. Rolnictwa. Stronę polską i #MRiRW reprezentował sekretarz stanu Rafał Romanowski.
-Polska podziela opinię, iż należy uważnie monitorować sytuację w poszczególnych państwach członkowskich, na rynku UE oraz na rynkach światowych – powiedział minister Romanowski.
Należy przygotowywać się do szybkiego podejmowania działań stabilizujących i wsparcia tych sektorów, które są najsilniej zagrożone nagłymi zmianami kosztów produkcji i relacji cenowych.