OBÓZ DLA DRUHÓW MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

Najnowsze Piła Sport Wydarzenia

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile zorganizowała 4-dniowy obóz strażacki dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach OSP w gminach powiatu pilskiego. Wzięły w nim udział reprezentanci każdej gminy, zarówno dziewczęta jak i chłopcy.


Organizację obozu wsparł Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe zapewniając dzieciom i młodzieży nocleg w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile oraz wyżywienie. Program obozu był niezwykle bogaty. Już pierwszego dnia uczestnicy przeszli musztrę i odbyli ćwiczenia sportowe. Z kolei starosta pilski Eligiusz Komarowski zaprosił młodych druhów do parku trampolin – Jump Extreme Pilski Park Rozrywki.

Kolejne dni wypełnione były także zajęciami sportowymi i profesjonalnym pogadankami. Uczestnicy obozu zwiedzili siedziby Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych KP PSP w Pile, przy ul. Moniuszki  i Lelewela, gdzie poznali sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu pilskich strażaków. Przeszli także szkolenie w komorze dymowej i z ratownictwa wodnego na Płotkach.

Druhowie gościli także na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile. We wtorek spotkali się przy  ognisku, na którym odwiedził ich starosta Eligiusz Komarowski, bryg. Jarosław Kołak – Komendant Powiatowy PSP w Pile oraz radna Rady Powiatu w Pile Iwona Schulz. Przy wspólnym pieczeniu kiełbasek młodzież dzieliła się wrażeniami.
– Takie obozy szkoleniowe doskonale przygotowują dzieci i młodzież do ciężkiej  i odpowiedzialnej strażackiej służby. Uczestnicy z pewnością wyjechali z Piły z cennym doświadczeniem, które zaprocentuje w przyszłości – podsumowuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski.    

Starostwo Powiatowe w Pile