Oddaliśmy hołd Sybirakom

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Dzisiaj w Młodzieżowym Domu Kultury “Iskra”  odbyły się uroczyste obchody 90. rocznicy powstania Związku Sybiraków i 30. rocznicy reaktywacji Związku Sybiraków. Wydarzenie to swoim patronatem objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Ważnym punktem uroczystości było przekazanie Zespołowi Szkół przy Teatralnej Sztandaru Związku Sybiraków Oddziału w Pile.

Na uroczystość licznie przybyła młodzież ze szkoły przy Teatralnej, członkowie Związku Sybiraków Oddziału w Pile z jego prezesem Janem Skrobotem i szefową koła Genowefą Ciechanowską. Licznie przybyli również znamienici goście.


Niezwykle uroczystym momentem było przejęcie przez szkołę opieki nad sztandarem Sybiraków.
– To dla naszej szkoły, jej uczniów i nauczycieli ogromny zaszczyt i wyróżnienie ? przyznał Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej.
Podczas obchodów zostały również wręczone odznaczenia. Z rąk prezesa Jana Skrobota Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski, Piotr Halama, dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile oraz Danuta Wolny, pedagog Zespołu Szkół przy Teatralnej.


– Dzisiejsza uroczystość upamiętnia czasy martyrologii i trudów życia Polaków na zesłaniu. Wielu naszych rodaków oddało życie za Ojczyznę, straciło bliskich. W ten sposób oddajemy im hołd i szacunek. Obowiązkiem kolejnych pokoleń jest pielęgnowanie o nich pamięci. Temu służy wspaniała współpraca Związku Sybiraków z młodzieżą. Ona gwarantuje, że pamięć o bohaterstwie Polaków i ofiarach, jakie poniósł nasz naród, będzie przekazywana dalej ? powiedział Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

Współpraca Zespołu Szkół przy Teatralnej zaczęła się ze Związkiem Sybiraków ponad 14 lat temu. Sybiracy są częstymi gośćmi w szkole, uczestniczą w jej uroczystościach. We współpracę mocno zaangażowana jest kadra szkoły, dlatego podczas dzisiejszych uroczystości podziękowania od Związku Sybiraków otrzymały dwie nauczycielki: Bożena Fonrath ? Korpal oraz Kinga Mikołajewska.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów szkoły.

powiat.pila.pl