Odznaczenia i awanse

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. 23 listopada 2021 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, odbyło się uroczyste wręczenie nadania stopni służbowych i odznaczeń funkcjonariuszom chodzieskiej Komendy.

Z uwagi na trwającą pandemię ograniczono ilość osób biorących udział w wydarzeniu. Ceremoniał rozpoczęto złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Macieja Zwierzykowskiego. Uroczystego wręczenia nadania stopni służbowych oraz odznaczeń dokonali: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Adam Grunwald oraz zastępca mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

– Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nr 18/OP2021 z dnia 9 listopada 2021 roku odznaczył Srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”: mł. kpt. Pawła Felskiego,

– Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 1192/kadr/21 z dnia 29 października 2021 roku nadał z dniem  11 listopada 2021 roku, stopień starszego kapitana: kpt. Maciejowi Nowakowi oraz stopień kapitana: mł. kpt. Arturowi Binkowskiemu,

– Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nr 12/2021 z dnia 03 listopada 2021 roku nadał z dniem  11 listopada 2021 roku, stopień starszego aspiranta: asp. Kamilowi Gapińskiemu,

– Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP rozkazem personalnym nr WK.123.8.2021 z dnia 03 listopada 2021 roku nadał z dniem  11 listopada 2021 roku:

– stopień ogniomistrza: mł. ogn. Krzysztofowi Majewskiemu,

– stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Arkadiuszowi Gawronowi,

– stopień starszego sekcyjnego: sekc. Marcie Łochowicz,  sekc. Maciejowi Durskiemu,

– stopień sekcyjnego: st. str. Arturowi Krasnopolskiemu,

– Komendant Powiatowy PSP rozkazem personalnym nr 4/2021 z dnia 05 listopada 2021 roku nadał stopień służbowy z dniem 11 listopada 2021 roku: stopień starszego strażaka: str. Maciejowi Bąbińskiemu,

– Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżnił DYPLOMEM z dniem 11 listopada 2021 roku: asp. sztab. Dominika Gapińskiego, st. ogn. Waldemara Lasotę.

Gratulacje za awans na wyższy stopień służbowy z okazji Dnia Strażaka składa Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marta Kubiak niżej wymienionym strażakom:

Tomaszowi Sworowskiemu, Bartłomiejowi Braszakowi, Aleksandrowi Sobisiakowi, Wojciechowi Dymkowi, Danielowi Chołodemu, Mariuszowi Pacholskiemu, Krzysztofowi Majewskiemu, Marcinowi Wardakowi, Maciejowi Durskiemu.

Ponadto awans na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana w dniu 16 listopada 2021 roku w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie otrzymał: asp. Tomasz Sworowski.

       

Wszystkim wyróżnionym i awansowanym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

KP PSP Chodzież (Leszek Naranowicz)
Fot. mł. kpt. Jakub Stoupiec