Ogłoszono wyniki XI edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Rozstrzygnięto XI edycję konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę przedsięwzięć, które otrzymają wsparcie finansowe. Dofinansowanie otrzymają 44 projekty, których łączna kwota wsparcia z budżetu Województwa Wielkopolskiego to niespełna 0,5 mln zł.

Konkurs „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” organizowany w ramach Samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” umożliwia lokalnym organizacjom pozarządowym aktywnie działać w wielu małych miejscowościach, sołectwach wśród lokalnych społeczności. Działania realizowane przez organizacje integrują i aktywizują mieszkańców przez udział w rozmaitych przedsięwzięciach, czerpiąc z miejscowych tradycji i folkloru. W ramach konkursu organizacje mogły ubiegać się o pozyskanie dofinansowania na realizację niewielkich projektów inwestycyjnych, organizację imprez tematycznych, zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru oraz tradycji społeczności lokalnych, wydania materiałów promujących oraz organizacji warsztatów lub szkoleń. Realizacja tego typu zadań przyczynia się do rozwoju miejscowości, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców.
Po raz kolejny wiele organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” udowodniło jak można w ciekawy sposób rozwijać małe miejscowości i społeczności wiejskie. W ramach XI edycji konkursu dofinansowanie otrzyma 44 projekty o całkowitej kwocie wsparcia blisko 0,5 mln zł. Konkurs daje możliwość promocji miejscowości, prezentacji miejscowego folkloru oraz jest okazją do integracji lokalnej społeczności. Środki pochodzące z budżetu Województwa Wielkopolskiego, które trafiają do mieszkańców obszarów wiejskich pokazują jak bogate i rozmaite inicjatywy i pomysły mogą zostać zrealizowane dzięki programowi „Wielkopolska Odnowa Wsi” – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
W ramach XI edycji konkursu złożono 103 wnioski, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Po dokonaniu oceny zgłoszeń wytypowanych zostało 44 projekty do przyznania dofinansowania. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 80% projektu, jednak nie więcej niż 12 tys. zł. Pula środków konkursowych wynosząca 0,5 mln zł została w całości wykorzystana przez wnioskodawców.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu