Okonek wychodzi z PRGOK

Najnowsze Wydarzenia Złotów

OKONEK. Nie czekali do ?ustawowego? czerwca, a zrobili to już na ostatniej sesji. Radni Okonka jednogłośnie podjęli decyzję o wystąpieniu ze struktur Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Burmistrz Andrzej Jasiłek już wcześniej informował, że Miastu i Gminie Okonek raczej nie po drodze ze Związkiem Międzygminnym. I o tym przekonał również wszystkich radnych.

Znałem sytuację finansową Związku, nie musiałem czekać do uchwalenia wysokości opłat,  by podjąć decyzję o wystąpieniu z PRGOK. Nie podoba mi się droga, którą idzie Związek. Obawiam się, iż z każdym rokiem deficyt będzie się pogłębiał, a gminy będą musiały coraz więcej dokładać ze swoich budżetów, by tę dziurę załatać. A zatem nasza przyszłość w PRGOG jest niepewna. W związku z tym lepiej zastanowić się, czy nie pójść inną drogą. Może nawet trudniejszą, ale jeśli gmina będzie się sama gospodarowała, to ewentualne pretensje będzie mogła mieć tylko do siebie.

Prognozuje się, iż przy zastosowaniu 29-złotowej stawki za odbiór  segregowanych odpadów, na koniec 2020 roku może zostać wygenerowany deficyt w wysokości około 9 mln złotych. Zgodnie z przepisami każdy z uczestników PRGOK solidarnie i proporcjonalnie do ilości wywiezionych śmieci będzie  musiał wpłacić swoją działkę do związkowej kasy. W przypadku Okonka  – jak obliczył burmistrz Jasiłek – będzie to 400 tysięcy złotych.

Włodarz dodał, że nie akceptuje ustalonych podwyżek, ale?

-Jeśli już jesteśmy pod ścianą, to jakie jest inne wyjście? – pyta retorycznie. Podczas Zgromadzenia włodarze gmin przekonywali, że społeczeństwo zaakceptuje jedynie taką kwotę, która nie ma ?3? z przodu. Zatem wysokość opłat uchwalono na poziomie 29 zł od osoby. Tylko musimy pamiętać, że im niższa jest cena wywozu śmieci, tym więcej gminy będą musiały dopłacić do Związku.

A w owym Związku i na jego zasadach – mimo decyzji o wystąpieniu z jego struktur – Okonek będzie funkcjonował aż do końca tego roku. Zmiana nastąpi dopiero od 1 stycznia 2021. Tylko jaka to będzie zmiana?

Andrzej Jasiłek mówi, że rozważa różne warianty. A na podjęcie ostatecznych decyzji jest jeszcze czas.

 ***

Piotr Wojtiuk, Burmistrz  Jastrowia artykuł poświęcony powyższej sprawie a zamieszczony na portalu zlotowskie.pl skomentował:

Okonek podjął taką decyzję, ale to nie oznacza, że wychodzi z PRGOK już teraz, natychmiast. Możliwe jest to dopiero od stycznia 2021 roku. Do tego czasu obowiązują takie same stawki jak w całym związku PRGOK. Związek PRGOK to nie jest firma albo spółka jak niektórzy myślą. Został utworzony w roku 2012 przez 14 gmin i miast po to, by wspólnie prowadzić gospodarkę odpadami, bo wtedy wszystkie gminy w Polsce zostały ustawowo tym zadaniem obciążone. Czy związek PRGOK robił to dobrze czy źle, to kwestia dyskusyjna. Teraz kiedy w całej Polsce odbiór i zagospodarowanie odpadów kosztują coraz większe pieniądze z przyczyn niezależnych od samorządów, mieszkańcy nie akceptują tych podwyżek co jest zrozumiałe. Ale czy wójtowie, burmistrzowie mają inną alternatywę? Czy nasza gmina ma inną mniej kosztowną dla mieszkańców drogę? Wystąpienie z PRGOK – na co mamy czas do końca czerwca 2020 – to jest możliwe, tylko co w zamian ? Wstąpienie do związku Krajna w Złotowie? A czy wiemy jakie tam będą od marca czy kwietnia stawki ? Bo to że będą również wyższe niż obecne obowiązujące jest pewne. Czy mamy sami jako gmina prowadzić gospodarkę odpadami organizując przetarg na odbiór i zagospodarowanie? Jakie stawki będą wtedy obowiązywać, bo musi się ten system samofinansować, czyli nie można dopłacać z innych źródeł. Nie można z tzw. ?wolnej ręki ” zlecić wywóz naszej spółce Zeciuk, która musiałaby ewentualnie wygrać przetarg. Wyjść jest łatwo Ale co potem i czy to przyniesie spodziewane efekty? Jak już napisałem najbliższy możliwy termin opuszczenia związku PRGOK to 1 stycznia 2021 roku. A na podjęcie decyzji mamy wspólnie z radnymi czas do końca czerwca tego roku. Nie będzie to wcale łatwa decyzja. Ale wspólnie z radnymi będziemy o tym dyskutować.

 (Red.)