Osoby bezdomne mogą liczyć na pomoc i wsparcie

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Nadchodzi szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych. Wzorem lat ubiegłych policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży skontrolowali pustostany, altany, w których mieszkają bezdomni. Każda z napotkanych osób może liczyć na wsparcie i pomoc.

Zbliżająca się powoli zima, a wraz z nią fala chłodów sprawia, że szczególnie myślimy o tych, którzy nie mają domów i żyją na ulicy. Osoby bezdomne są niemal wszędzie, a naszym zadaniem i społecznym obowiązkiem jest nie być obojętnym na ich los.’

Kiedy zauważymy osobę bezdomną leżącą gdzieś na ławce w parku, pod balkonem, nie bądźmy obojętni, zadzwońmy i poinformujmy o takiej osobie. Chodziescy policjanci są przygotowani do działania, wystarczy im jedna informacja, aby podjęli odpowiednie kroki. Na pewno nie pozostawią nikogo bez pomocy, a w razie potrzeby zabiorą potrzebującego do schroniska lub wezwą pomoc medyczną. Ośrodki Pomocy Społecznej robią wiele, aby osoby pozbawione własnego dachu nad głową z Chodzieży i okolic znalazły ciepły kąt. Niestety nie wszyscy bezdomni dają się namówić na wyjazd do schroniska czy noclegowni. Powody ich oporu są dwa: w schronisku trzeba stosować się do regulaminu i nie wolno pić alkoholu, którego nadużywanie często idzie w parze z bezdomnością.

Osoby bezdomne otrzymują wsparcie z MOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Warunkiem udzielenia takiej pomocy osobie bezdomnej jest zameldowanie na pobyt stały na terenie Chodzieży. W pozostałych przypadkach osobom bezdomnym udzielana jest doraźna pomoc po konsultacji z właściwym terytorialnie ośrodkiem pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni na bieżąco współpracują z KPP w Chodzieży. Podkreślają, iż szczególnej uwagi wymagają osoby chore, niepełnosprawne, samotne, starsze a także bezradne, które z różnych przyczyn nie mogą podołać trudnościom życiowym, a często przebywają w miejscach nie zapewniających odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania. Pracownicy socjalni starają się dotrzeć do takich osób, by udzielić im pomocy i wparcia, odpowiedniego do ich potrzeb. Apelujemy do mieszkańców, by takie przypadki zgłaszali bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, bądź dzielnicowym, którzy każdy niepokojący sygnał sprawdzą i przekażą odpowiednim instytucjom.

Policjanci regularnie będą odwiedzać miejsca przebywania osób bezdomnych. Będą namawiać na wyjazdy do schronisk, by zabezpieczyć te osoby na okres najtrudniejszy ? chłodów i mrozów. Mieszkańców prosimy o to, by nie byli bierni w tej kwestii i każdy przypadek osoby, która zagrożona jest wyziębieniem, zgłaszali odpowiednim służbom.

 KPP Chodzież