OSP w Dziewokluczu skończyła 70 lat

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

BUDZYŃ. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewokluczu swoje 70-lecie. Uroczystość była okazja do przekazania jednostce nowego samochodu bojowego.

Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu strażaków pod remizę OSP z udziałem Budzyńskiej Orkiestry Dętej. Dalsza część obchodów odbyła się na placu przed remizą, gdzie powitano zaproszonych gości, poświęcono i przekazano kluczyki do nowego samochodu bojowego oraz uhonorowano odznaczeniami zasłużonych druhów.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy składali na ręce prezesa jednostki OSP okolicznościowe życzenia i prezenty.

Samochód został zakupiony ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków z budżetu Gminy Budzyń.

(Red.)/budzyn.pl

Fot. budzyn.pl