OTWARCIE DZIENNEGO DOMU SENIORA W RÓŻY WIELKIEJ

Najnowsze Piła Regiony
RÓŻA WIELKA. Wydarzenie to miało miejsce wczoraj, tj. 21 sierpnia o godz. 13.00  Wójt Gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek oraz kierownik GOPS Elżbieta Danielska – Konopacka dokonali oficjalnego otwarcia Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej.
Wśród przybyłych gości nie zabrakło: seniorów i ich rodzin, polityków, księdza, który poświęcił Dom Seniora oraz przedstawicieli powiatu pilskiego.
Inwestycja ta zrealizowana została w formule partnerskiej z Powiatem Pilskim, a całkowita wartość projektu to 3 330 855,45 zł ( wkład Funduszy Europejskich: 2 831 227,13 zł ).
Goście mogli obejrzeć wszystkie pomieszczenia wewnątrz budynku.
Na stołach został pięknie podany i przygotowany poczęstunek firmy KABUKI SUSHI BAR & RESTAURANT PIŁA.
A oto galeria zdjęć z otwarcia:
( Red.) A.N.
Foto: Agnieszka Norkowska