PILANIE WYRÓŻNIENI Z OKAZJI 85-LECIA OST GROMADY

Biznes Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

Podczas jubileuszowych obchodów 85-lecia Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej Gromada, które wczoraj odbyły się w Warszawie przyznano nagrody i wyróżnienia dla pracowników Spółdzielni.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych są także pracownicy Hotelu Gromada w Pile: dyrektor hotelu Mirosław Glegoła – prymus Spółdzielczości, dyrektor Piotr Sosnowski – nagroda i wyróżnienie Ministra Sportu i Turystyki, kierownik Dorota Prażyńska – zasłużona dla Spółdzielczości oraz pracownik Krzysztof Rozental (cukiernictwo)- zasłużony dla Spółdzielczości.
W uroczystości w imieniu Samorządu Powiatu Pilskiego uczestniczył Przemysław Pochylski, radny Rady Powiatu w Pile.
– Gratuluję wszystkim pracownikom, którzy tworzą długą historię Gromady w Polsce jak i hotelu w Pile, który wpisał się w historię miasta i jego krajobraz, w teraźniejszość i przyszłość stolicy powiatu pilskiego. To sukces wszystkich pracowników. Gratuluję wyróżnionym i nagrodzonym i życzę kolejnych sukcesów – mówi Przemysław Pochylski.
Hotel Gromada w Pile w maju tego roku uroczyście obchodził 35-lecie istnienia. To nie tylko ważny pracodawca, ale miejsce otwarte na wydarzenia rangi międzynarodowej, regionalnej oraz potrzeby lokalnej społeczności. Organizowane są tu m.in. konferencje, spotkania, eventy.

Pilanie wyróżnieni z okazji 85-lecia OST Gromady – Powiat Pilski