Pilscy strzelcy docenieni w Poznaniu – Prezes Kazimierz uhonorowany, trener Krystyna wyróżniona, a delegat  Arkadiusz wybrany

Najnowsze Piła Sport Wydarzenia

PIŁA/POZNAŃ.  W ostatnią środę lipca na strzelnicy sportowo –historycznej w sali gościnnej Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym  odbyło się zebranie delegatów klubów członków Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Frekwencja dopisała – przybyła większość delegatów z Wielkopolskich Klubów Strzeleckich.     

Podczas zebrania podsumowano okres czteroletniej działalności Zarządu WZSS oraz osiągnięcia Klubów i zawodników. Ponadto  dokonano wyboru nowych władz  tj. Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej.  Prezesem WZSS został ponownie wybrany Tomek Pawlak z Gniezna, natomiast Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Druszcz wiceprezes SKS „Inter-Continental” Piła.                                                  

 Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wyróżnił kluby strzeleckie z których zawodnicy w okresie czterech lat zdobywali medale i punkty w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego  – WZSS Poznań zajmuje III miejsce w łącznej klasyfikacji sportu młodzieżowego.  

Wśród wyróżnionych Klubów jest również klub z Piły SKS „Inter-Continental” Piła. Wspomniano, że w latach poprzednich kadencji klub ten był czołowym klubem Wielkopolski puchar odebrała Trener Krystyna Sadowska.                                                     

Zebranie Delegatów Klubów przyznało tytuły Honorowych Członków WZSS dla dwóch byłych Działaczy WZSS: Prezesa – trenera Kazimierza Sadowskiego z pilskiego SKS „Inter-Continental” oraz dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Leonarda Kostery. Ponadto Przewodniczący Kol. Sędziów Stanisław Kopaniarz otrzymał podziękowanie za 20-lecie kierowania pracami sędziowskiej.

Zebranie przebiegło w doskonałej atmosferze. Podczas wręczania dyplomu Honorowego Członka WZSS Prezes Tomek Pawlak nadmienił o XX-leciu WZSS oraz wspomniał, że to Kol. Kazimierz Sadowski był pierwszym prezesem związku, podczas jego pierwszej i drugiej kadencje przeprowadzono dwa Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Polonijne Igrzyska Strzeleckie.

Agata Janicka
SKS I-C