Pilskie hospicjum potrzebuje wsparcia. Pomóżmy!

Najnowsze Piła Wydarzenia Zdrowie

PIŁA. Pilskie Hospicjum od blisko dwóch lat funkcjonuje przy ulicy Królewskiej. Prowadzi je Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Jego członkowie przyznają, że hospicjum od kilku miesięcy ma finansowe problemy.

5 sierpnia w mediach społecznościowych ukazał się apel TPCh o finansowe wsparcie.

Ostatnie pół roku było dla Hospicjum bardzo trudnym okresem, gdyż mimo naszych wysiłków organizacyjnych notujemy spadek zasobów finansowych.

Wynikało to z niskiej stawki za pacjenta płaconej przez NFZ, jak i z założonych przez Zarząd Towarzystwa wysokiego standardu opieki. Wysoki standard wiąże się z odpowiednią ilością fachowego personelu i sporymi kosztami osobowymi. Przez półtora roku działalności radziliśmy sobie całkiem dobrze dzięki zbiórkom publicznym, licznym darczyńcom, 1% podatku oraz uzyskując znaczne wsparcie finansowe.
 

Od kilku miesięcy pokrywamy niezbędne potrzeby z zasobów zgromadzonych w poprzednich latach.
 

Powyższa sytuacja jest wynikiem kilku czynników: związanych z pandemią COVID-19, brakiem zbiórek publicznych, imprez promujących naszą działalność, a także zmniejszeniem wpłacanych kwot od darczyńców. Ponadto wzrost wynagrodzeń związany z podniesieniem płacy minimalnej dla opiekunów medycznych i personelu pomocniczego, wzrost kosztów nieosobowych związanych z ogólnym wzrostem cen.


Dokładne informacje o naszej działalności znajdziecie Państwo w sprawozdaniach merytorycznych, jak i finansowych na stronie tpch.pila.pl lub Facebook.


Liczymy na dalsze wsparcie i dziękujemy za dotychczasową pomoc
-czytamy w apelu TPCh.

Towarzystwo szuka również pomocy finansowej za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oraz wdrożenie obowiązkowego systemu informatycznego w służbie zdrowia.

Ten cel możesz wesprzeć pod linkiem: https://zrzutka.pl/bj5fca

“Dzieło wielu dobrych serc i rąk gotowych do pracy przy tworzeniu pilskiego Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dowodzi, że wszystko jest możliwe. Wciąż jednak borykamy się z problemem finansowania bieżącej działalności. Zwłaszcza w dobie pandemii, która zmusiła nas, w trosce o pacjentów i personel do poniesienia ogromnych kosztów z tego tytułu. Dodatkowo dziś, po prawie dwóch latach funkcjonowania placówki stajemy przed wyzwaniem, które zmusza nas do znalezienia środków na sfinansowanie obowiązku, jaki na nas spoczywa, to jest – wprowadzenia systemu informatycznego do obiegu dokumentacji medycznej pacjentów.Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy dzisiaj świadkami cyfrowej rewolucji. Świat zawojowany został przez e-usługi m.in.: bankowości internetowej, możliwości płacenia rachunków, robienia zakupów, rezerwacji, umawiania wizyt lekarskich, ułatwień dotyczących korzystania z komunikacji publicznej – plany i rozkłady jazdy, zakup biletów. Odnosi się to również do naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Hospicjum.

Procesy informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej rozpoczęły się już 30 lat temu. Rozwiązania proponowane przez systemy informatyczne choć kosztowne, dają nieporównywalnie większe możliwości zarządzania zakładem: ewidencja pacjentów, zleceń zabiegów, wykonywanych usług i wizyt czy rozliczeń z NFZ. Jesteśmy zobowiązani, aby jak najszybciej wdrożyć ten system.

Zwracamy się więc dzisiaj z apelem do wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc w organizacji i przeprowadzeniu internetowej zbiórki .

Nie jesteśmy placówką komercyjną, stąd na bieżące finansowanie działalności otrzymujemy jedynie środki z NFZ oraz dopłatę w wysokości 70% emerytury pacjenta, bez względu na jej wysokość. Te środki niestety nie są wystarczające. Bardzo nam zależy na utrzymaniu wysokich standardów opieki. Zatem zwracamy się z apelem: pomóżmy w inicjatywie internetowej zbiórki.

Wszystkim zainteresowanym inicjatywą już teraz dziękujemy” – czytamy na zrzutka.pl.

(Red.)
Fot. Hospicjum w Pile