Piotr Głowski: Każdy ma prawo do organizowania zgromadzeń…

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Złotów

W odpowiedzi na pismo dot. organizacji ?VI Pilskiego Marszu Pamięci informuję, że do momentu w którym nie narusza się praw i wolności innych osób każdy ma prawo do organizowania zgromadzeń i wygłaszania własnych poglądów bez względu na to, czy się z nimi zgadzamy, czy też nie. Organizatorzy tego wydarzenia uzyskali wszelkie zgody na przeprowadzenie Marszu, a także zostali pouczeni o obowiązku przeprowadzenia zgromadzenia zgodnie z przyjętymi zasadami bez naruszania praw i wolności innych osób.

Ponadto organizatorzy przedsięwzięcia zostali pouczeni o zakazie stosowania środków pirotechnicznych i zakrywania twarzy czy też zachowaniami o podobnym charakterze.

W zabezpieczeniu Marszu uczestniczyć będzie Policja, która dokonała niezbędnych ustaleń z organizatorem. Przedstawiciele urzędu miasta, w przypadku naruszenia prawa podejmować będą stosowne decyzje z rozwiązaniem marszu włącznie.

Urząd Miasta Piły

Dorota Semenov