PKS w Pile zapłaci 95 tysięcy kary

Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Dwóch przedsiębiorców podzieliło pomiędzy sobą rynek lokalnych przewozów pasażerskich. Inicjatorem porozumienia było PKS w Pile. Za naruszenie konkurencji na spółkę nałożono karę ponad  95 tys. zł. O sprawie poinformował na swojej stronie internetowej  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK wszczął  postępowanie wyjaśniające po zawiadomieniu przedsiębiorcy działającego pod nazwą Rafbus w Miasteczku Krajeńskim (woj. wielkopolskie). Zarzucił on  swojemu konkurentowi – Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej  w Pile  (PKS) wykorzystywanie pozycji dominującej na lokalnym rynku autobusowych przewozów pasażerskich. Analiza UOKiK pokazała, że  PKS nie stosowało zarzucanej praktyki. Urząd stwierdził natomiast inne działanie, którego zakazuje prawo antymonopolowe. PKS podzieliło rynek razem z podmiotem, który złożył skargę, czyli Rafbusem.

-Z ustaleń urzędu i informacji przekazanych przez zawiadamiającego wynika, że przedsiębiorcy spotykali się w siedzibie PKS i ustalili, na których trasach będą prowadzili działalność, tak aby nie konkurować ze sobą. Mieli tym samym możliwość stosowania wyższych cen biletów na podzielonych kierunkach niż w przypadku wzajemnej rywalizacji o pasażerów ? mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

 

Marek Niechciał, prezes UOKiK

 

Zmowa dotyczyła połączeń w powiecie pilskim. Zgodnie z ustaleniami, Rafbus zrezygnował ze świadczenia usług na swojej nowej linii Rzadkowo ? Kaczory ? Piła, a w zamian za to PKS wycofał się z przewozów na odcinku Białośliwie ? Miasteczko Krajeńskie. Niedozwolone porozumienie trwało w latach 2015-2017.

Zmowę zainicjowało  PKS. Spółka wywierała presję na Rafbus grożąc obniżką cen własnych biletów, która utrudni działalność przedsiębiorcy i może go wyeliminować z rynku.

Urząd nałożył karę finansową w wysokości  ponad 95 tys. zł na Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pile. Drugi uczestnik zmowy ? Rafbus uniknął sankcji pieniężnej. UOKiK m.in. wziął pod uwagę, że choć nieświadomie, to dobrowolnie przekazał informacje o niedozwolonym porozumieniu.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Za naruszenie prawa konkurencji grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Tak dotkliwej sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar ? leniency. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

www.uokik.gov.pl

Fot.pkspila.pl  / uokik.gov.pl