Płonął pustostan. Czy doszło do podpalenia?

Interwencje Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia
Na trasie Stara Łubianka – Dobrzyca, doszło do pożaru pustostanów.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru poprzez podanie jednego prądu gaśniczego w natarciu, a następnie dokładnym sprawdzeniu i przelaniu pogorzeliska.
Do zdarzenia doszło 6 lipca.
Tekst opisanych działań – Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Łubiance
📷 – OSP Stara Łubianka