Podpisano umowę na koncepcję budowy obwodnicy Trzcianki

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. 19 kwietnia 2021 roku, w Centrum Integracji Społecznej podpisano umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz ? Trzcianka ? Czarnków.

Zadanie za kwotę 372 690 zł realizować będzie konsorcjum złożonego z lidera: AXIAL PROJECT pana Bartosza Tomczaka oraz dwóch partnerów: AC DROGA pana Adama Chmielewskiego i Pracowni Projektowej DROG-CAD pana Macieja Nowaka.

Podpisy pod umową złożyli: pan Krzysztof W. Jaworski burmistrz Trzcianki, pani Joanna Zieńko Skarbnik gminy Trzcianka oraz pan Bartosz Tomczak przedstawiciel konsorcjum.

Znaczące wydarzenie dla całego regionu przyciągnęło do Trzcianki wielu znamienitych gości, którzy gotowi są wspierać ruszającą inwestycję m.in.: panią Marię Małgorzatę Janyskę Posłankę na Sejm RP, pana Krzysztofa Paszyka Posła na Sejm RP, pana Jarosława Maciejewskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, panią Mirosławę Rutkowską-Krupkę Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz pana Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Dawid Czyż
UM Trzcianka