Podsumowali ubiegłoroczną działalność

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

Strażacy odbyli naradę roczną podsumowującą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży za rok 2021.

W związku ze stanem epidemii i sytuacją pandemiczną panującą w kraju narada nie odbyła się w tradycyjnej formie jak co roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z udziałem zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, tylko w formie on-line za pośrednictwem wideokonferencji.

W naradzie uczestniczyli: Starosta Chodzieski wraz z Wicestarostą, przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin z terenu powiatu chodzieskiego, strażacy OSP oraz przedstawiciele innych służb i instytucji.

Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży mł. bryg. Adam Grunwald wraz z zastępcą mł. bryg. Leszkiem Naranowiczem przedstawili sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży za 2021 rok oraz nakreślone zostały kierunki działań na rok 2022. Na zakończenie złożono podziękowania samorządom i służbom za współpracę w roku 2021 oraz okazywaną pomoc i wsparcie.

  • Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
  • Zdjęcia: Żaneta Rybińska.