Podziękowania dla strażaków

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. 26 maja złotowską komendę powiatową PSP w ramach roboczej wizyty odwiedziła Poseł na Sejm RP Marta Kubiak.

W trakcie spotkania komendant powiatowy mł. bryg. Jarosław Kołak przedstawił m.in. zakres realizowanych zadań inwestycyjnych i stopień ich zaawansowania w odniesieniu do prowadzonych prac na rozbudowywanym obecnie budynku administracyjnym złotowskiej komendy.

Jednocześnie Pani Poseł na ręce komendanta powiatowego z okazji majowych obchodów Dnia Strażaka złożyła podziękowania za realizowane działania na rzecz utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego.

Podziękowania  zostały również przekazane dla wszystkich złotowskich strażaków, w szczególności także tych, którzy w minionym okresie zostali awansowani i wyróżnieni w związku z realizacją obowiązków służbowych.                                                        

St. kpt. Krzysztof Olczak
Zdjęcia: mł.asp. Mateusz Wiebskowski