Pojechali po zdrowie

Najnowsze Sport Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. IX Rajd rowerowy ?Po Zdrowie? przeszedł do historii. Tegoroczna edycja odbyła się na trasie Jastrowie ? Brzeźnica ? Dąb ?Hubert? ? Samborsko ? Jastrowie. Dystans ok. 25 km przy pięknej pogodzie pokonało 60 osób w wieku od 5 lat do 70+.

Rajd był kolejną okazją do poznania piękna przyrody ziemi jastrowskiej, a także kształtowania nawyku zdrowego i wolnego od nałogów spędzania wolnego czasu i integracji lokalnego, aktywnego  środowiska.

Nadleśnictwo Jastrowie udostępniło mapy i materiały dotyczące  flory i fauny z obszaru gminy Jastrowie. Tradycją rajdu są gry i zabawy, w których chętnie biorą udział uczestnicy rajdu.

Organizatorem rajdu był Urząd Gminy i Miasta Jastrowie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Tekst i foto: UGiM Jastrowie