Pół miliona na kształcenie pracowników

Najnowsze Piła Wydarzenia

Prawie pół miliona złotych w tym roku mogą wykorzystać pracodawcy z powiatu pilskiego na szkolenie swoich pracowników. Już w środę Powiatowy Urząd Pracy w Pile otwiera nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dla kogo dofinansowanie do szkoleń? 
Najważniejszym zadaniem kształcenia ustawicznego na ten rok jest szkolenie pracowników w zawodach deficytowych. Barometr tych najbardziej poszukiwanych pracowników jest dostępny na stronie PUP w Pile
O dotacje mogą się również starać się pracodawcy dla pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Osoby, które przepracowały ponad 15 lat w szkodliwych warunkach, ale nie przysługuje im prawo do emerytury pomostowej oraz pracownicy powyżej 45. roku życia również zostaną objęte szczególną opieką.

Ile można zyskać z dotacji? 
Jeden pracownik może otrzymać z Funduszu aż 6 tysięcy złotych dofinansowania do kształcenia w ciągu roku. Pracodawca zatrudniający od 1 do 9 osób otrzyma 100% dofinansowania, powyżej 9 pracowników 80% zwrotu kosztów kształcenia.
– Zachęcam wszystkich pracodawców z powiatu pilskiego o sięganie po te fundusze. Na szkoleniach finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zyskają wszyscy i pracownicy i pracodawcy – przekonuje starosta pilski Eligiusz Komarowski.
Realizację szkoleń powinna przeprowadzić jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług. Formularze i wnioski do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

Powiat Pilski