Policjanci pomogli seniorce

Na sygnale Najnowsze Wałcz Wydarzenia

 WAŁCZ. Policjanci z wałeckiej jednostki podjęli interwencję ratując 80-letnią kobietę, która wymagała pomocy lekarskiej. Gdyby nie zaangażowanie mundurowych i czujność strażaków historia ta mogłaby mieć tragiczny finał…

 Dyżurny jednostki w Wałczu, otrzymał telefoniczną informację od mieszkańców jednego  z osiedlowych bloków o hałasach dobiegających z jednego z mieszkań. Na miejsce skierowany został policyjny patrol.

Proszący o przyjazd policji sąsiedzi mówili o hałasie dochodzącym z jednego z mieszkań oraz o krzykach kobiety. Wiadomym było, że jakiś czas temu w lokalu tym  przebywała 80-letnia pani, którą z uwagi na sędziwy wiek i doskwierające dolegliwości zaopiekowała się rodzina, zabierając ją do swojego miejsca zamieszkania. Jak się później okazało kobieta po jakimś czasie wróciła do swojego mieszkania. Policjanci kolejno rozpytywali  sąsiadów, ci jednak nie posiadali wiedzy na temat zajmowanego mieszkania. Mimo, iż mundurowi nie słyszeli już nawoływań z mieszkania ani dochodzących hałasów wezwali na miejsce strażaków, aby przy pomocy podnośnika sprawdzić, czy lokal jest pusty. Niestety, z uwagi na opuszczone rolety okienne nie było to możliwe. W związku z tym  funkcjonariusze zdecydowali o wyważeniu drzwi wejściowych.Gdy weszli do środka zobaczyli leżącą na podłodze kobietę. Była przytomna, lecz drżała. Skarżyła się na ogólne złe samopoczucie. Natychmiast na miejsce wezwano pogotowie. Seniorka trafiła do szpitala – relacjonuje asp. Beata Budzyń z wałeckiej KPP.

***

Pamiętajmy!  Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Rodzice i dzieci powinni wspierać się wzajemnie, wynika to nie tylko z powodów moralnych i norm przyjętych przez społeczeństwo, ale i z przepisów prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy, których zadaniem jest ochrona stosunków osobistych pomiędzy rodzicami i dziećmi przed niegodziwymi zachowaniami, które osłabiają więzi rodzinne.

Stosownie do art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie. Przez wzajemne wsparcie, o którym mowa w art. 87 K. r. i o. należy rozumieć pomoc materialną, psychiczne wsparcie w chorobie, cierpieniu i kalectwie, pomoc intelektualną przy podejmowaniu ważnych decyzji lub załatwianiu spraw życiowych oraz pomoc fizyczną przy wykonywaniu różnych czynności – przypomina aspirant Budzyń.

 (Red.)