Policjanci z policjantami na wspólnych patrolach

Najnowsze Wałcz Wydarzenia
WAŁCZ. Przez pięć dni  słuchacze  Szkoły Policji w Pile pełnili wspólne patrole z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Większa liczba policjantów na ulicach powiatu mogła być zrealizowana dzięki zaangażowaniu władz samorządowych miasta Człopa, Tuczno, Mirosławiec    i gminy Wałcz.
Dodatkowe służby prewencyjne realizowane były w ramach współpracy
z burmistrzami tych miast oraz wójtem gminy Wałcz, którzy pokryli koszty związane z transportem policjantów.

Przez pięć dni policjanci-kursanci dbali o bezpieczeństwo mieszkańców  Wałcza, miasta i gminy Tuczno, Człopy oraz Mirosławca.

 Do wspólnych patroli skierowano 15 adeptów. –Młodzi policjanci uczyli się policyjnego fachu pod czujnym okiem starszych kolegów z posterunków policji, ruchu drogowego, dzielnicowych i patrolowców.  Doświadczenie jakie zdobyli podczas wspólnych patroli z wałeckimi policjantami rozwijać będą już wkrótce w swoich macierzystych jednostkach – mówi mł.asp. Beata Budzyń z wałeckiej KPP.
Każdy policjant Szkoły Policji przed opuszczeniem murów szkoły i egzaminem kończącym kurs, musi odbyć pięć służb w terenie. Kolejne wspólne patrole ze słuchaczami Szkoły Policji w Pile zaplanowane są w dniach od 20- 24 września br. na terenie gminy Wałcz. Tym razem do służby skierowanych będzie 10 słuchaczy.
(WM)