Polski Ład: Ponad 12 mln dla Powiatu Pilskiego i miliony dla gmin

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA /POWIAT. Powiat Pilski otrzyma ponad 12 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę blisko 6 km drogi powiatowej w ciągu obwodnicy północnej.    

 
25 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Pilski otrzyma 12 065 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1197P stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego. Inwestycja obejmie odcinek 5,85 km na odcinku Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka.

Dzięki pozyskanym środkom Powiat Pilski będzie kontynuował prace na drodze powiatowej, której 3,6 km odcinek Kijaszkowo-Kruszki został już wyremontowany w 2018 r.

– Modernizacja dróg powiatowych to nasze priorytetowe zadanie także w najbliższych latach. Kolejne 6 kilometrów nowoczesnej bezpiecznej drogi od miejscowości Kijaszkowo – Wysoka to kolejny etap inwestycji obwodnicy północnej. W 2018 roku na odcinku Kruszki – Kijaszkowo powstał już pierwszy element tej obwodnicy na terenie gminy Wysoka i Łobżenica. Nie jest to nasze ostatnie słowo. W najbliższych miesiącach planujemy złożyć kolejne wnioski o kontynuację tego zadania na terenie pozostałych gmin, w których przebiegać będą pozostałe odcinki obwodnicy północnej powiatu pilskiego. Gratuluję również gminom powiatu pilskiego, które otrzymały środki na ważne inwestycje – mówi Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski. 

Projekt Powiatu Pilskiego został wyceniony na 12 700 000 zł. Wkład własny Powiatu Pilskiego wyniesie 635 000 zł, czyli 5 procent wartości inwestycji.
– Przebudowa drogi powiatowej obejmie m.in. poszerzenie drogi do normatywnej szerokości 6,0 m oraz położenie nowej nawierzchni. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi w miejscowości Kijaszkowo i Czajcze. Wykonany zostanie system odwodnienia, nowe oznakowanie poziome i pionoweZmodernizowany odcinek przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu – stwierdza Arkadiusz Kubich, Wicestarosta Pilski.

– Z dużą radością przyjęłam wiadomość o remoncie drogi powiatowej na odcinku Kijaszkowo-Wysoka. To bardzo ważna inwestycja drogowa dla mieszkańców gminy Wysoka, których reprezentuję w Radzie Powiatu – dodaje Ewa Ramusiewicz, radna Rady Powiatu w Pile.

– Środki, które wpłyną do powiatu pilskiego są dużym wsparciem dla samorządów, które mogą zrealizować wiele tak oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Serdecznie gratuluję samorządowi Powiatu Pilskiego złożenia kolejnego bardzo dobrego wniosku drogowego. Ponad 12 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu  Polski Ład. Kibicuję Zarządowi, radnym Powiatu i liczę, że niebawem złożycie kolejny bardzo dobry wniosek i kolejne kilkanaście milionów złotych trafi na drogi powiatu pilskiego – podsumowuje poseł Marcin Porzucek.  

Łącznie do Powiatu Pilskiego wpłynie ponad 86 mln zł.

Środki pozyskane przez gminy powiatu pilskiego:
Gmina Białośliwie:  6 650 000 zł na budowę stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu
Gmina Kaczory:  2 501 769 zł – na budowę i przebudowę sieci dróg gminnych w Gminie Kaczory
Gmina Kaczory: 2 015 663 zł – na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory oraz Morzewo
Gmina Kaczory: 1 387 000 zł – na budowę ścieżki rowerowej Kaczory-Rzadkowo Etap II
Gmina Łobżenica: 4 700 000 zł – na modernizację SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w m. Dębno, Wiktorówko, Łobżenica oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w m. Dębno i Wiktorówko
Gmina Łobżenica: 3 666 000 zł – na modernizację infrastruktury drogowej  poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P
Gmina Miasteczko Krajeńskie: 3 524 704 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II Okaliniec
Gmina Piła: 16 650 000 zł – na modernizację stadionu żużlowo – piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej w Pile
Gmina Piła: 5 000 000 zł – na przebudowę odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P
Gmina Szydłowo: 9 300 000 zł – na budowa, rozbudowę i nadbudowę istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych
Gmina Szydłowo: 3 230 000 zł – na budowę i przebudowę dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica)
Gmina Ujście: 6 180 293 zł – na budowę sali sportowej z zapleczem sanitarno–socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Kruszewie.
Gmina Ujście: 1 315 026 zł – na przebudowę drogi gminnej na dz. nr 124 w Jabłonowie i dz. nr 67 w Węglewie
Gmina Ujście: 551 072 zł – na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jabłonowo
Gmina Wyrzysk: 2 802 500 zł – na przebudowę dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna.
Gmina Wyrzysk:  2 125 000 zł – na budowę Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią.
Gmina Wyrzysk: Wyrzysk Skarbowy – 950 000 zł na przebudowę drogi gminnej w Klawku – I etap.
Gmina Wysoka: 1 900 000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach – II etap.

Powiat Pilski