Pomagają

Czarnków Interwencje Najnowsze Polityka Wydarzenia
W sali wiejskiej w Sarbi, od rana pracownicy Urzędu Gminy Czarnków, Centrum Usług Społecznych i mieszkańcy gminy pomagali sortować, pakować i ładować do samochodu produkty żywnościowe, opatrunkowe i inne.
Wszystko to zostało zebrane dla mieszkańców zaprzyjaźnionej z gminą Czarnków, gminy Bojarka. Jest ona położona 18 kilometrów od Kijowa. Jutro rano w drogę rusza transport z pomocą humanitarna zebraną właśnie przez mieszkańców gminy Czarnków.
Dziś również wolontariusze obecni na sali wiejskiej w Sarbi byli świadkami podpisania porozumienia o współpracy po między gminą Czarnków a gminą Bojarka.