Pomoc Ukrainie

Najnowsze Polityka Wydarzenia Złotów
Starosta złotowski Ryszard Goławski zwołał spotkanie, podczas którego mówiono sytuację związaną z pomocą ukraińskim uchodźcom.
W spotkaniu uczestniczyła wicestarosta Małgorzata Sameć, która koordynuje pracą Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Komendant Powiatowy Policji w Złotowie insp. Robert Chwedczyk oraz jego zastępca kom. Łukasz Zajączkowski, sekretarz powiatu Beata Piechowska, dyrektor wydziału organizacyjnego, Tomasz Michalski oraz pracownicy pionu zarządzania kryzysowego złotowskiego starostwa. Podczas spotkania omówiono sprawy związane z przyjmowaniem uchodźców na terenie gmin powiatu złotowskiego oraz zasady, jakie obowiązują mieszkańców Ukrainy, którzy, jako uchodźcy, będą szukali schronienia na terenie Polski.
  • Starostwo Powiatowe w Złotowie, (ab)