Poszukiwania osoby zaginionej

Chodzież Interwencje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
SZAMOCIN. Późnowieczorny wyjazd alarmowy zastępu GBARt 2,5/16 z OSP Szamocin do ogłoszonych nadzwyczajnych poszukiwaniach osoby zaginionej.
Na miejscu zdarzenia pracowali: GBARt 2,5/16 – OSP Szamocin, GBA 2,5/16 – Osp Lipia Góra, GBA 3,1/20 – OSP Lipia Góra, GBA 3/20 – OSP Lipa Nowy Dwór (zawrócono do bazy), SLRr – JRG Chodzież (zawrócono do bazy), GLBM 0,3/0,4 – OSP Laskowo, Patrole policji z Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży
Poszukiwana odnaleziona została w rejonie ulicy Ogrodowej w Szamocinie.

 

  • OSP KSRG Szamocin