Poszukujemy informacje o p. Tomasz Ćwik oraz członków jego rodziny

Historia Najnowsze Piła Regiony

Poszukujemy informacje o p. Tomasz Ćwik oraz członków jego rodziny, w celu oddania im rzeczy należącej do niego (zegarek kieszonkowy). Tomasz Ćwik pochodzi z miejscowości Wysoka w pobliżu Piły i istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że ktoś z okolic rozpozna podane informacje.

Tomasz Cwijk (prawdopodobnie jego nazwisko brzmiało Tomasz Ćwik i zostało błędnie zapisane w niemieckich dokumentach). Urodził się 7 marca 1895 roku w miejscowości Wysoka w województwie wielkopolskim. Możliwe, że posiadał on trójkę rodzeństwa, z czego jeden z nich nazywał się Stanisław Ćwik.
Przebywał on na terenie obozu koncentracyjnego Neuengamme o numerze więźnia 61044 (lub 96229). Posiadał on pokazany na zdjęciach zegarek kieszonkowy.


Najprawdopodobniej Tomasz Cwijk opuścił obóz Neuengamme 28 marca 1949 roku.
Prawdopodobny rok zgonu Tomasza Ćwika to rok 1971.

Tomasz Cwijk (probably his name was Tomasz Ćwik and it was incorrectly spelled in German documents) was born on March 7, 1895 in the village Wysoka in the Greater Poland Voivodeship.
It is possible that he had three siblings, one of them was called Stanisław Ćwik.
He was in the Neuengamme concentration camp with prisoner number 61044 (or 96229).
Most likely, Tomasz Cwijk left the Neuengamme camp on March 28, 1949.
The probable year of death of Tomasz Ćwik is 1971.

Źródło: Marta Nalepa