Powiat Pilski dostanie 3 miliony na wsparcie seniorów i niepełnosprawnych

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Dzisiaj w południe, w pilskim BWA nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu ?Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego?

Powiat Pilski otrzyma ponad 3 143 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację ważnego projektu społecznego dotyczącego poprawy życia osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwienia im samodzielnego funkcjonowania  poprzez utworzenie dziennych placówek,         z których będą mogli korzystać i zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych    i asystenckich.

Projekt obejmie: 107 osób potrzebujących pomocy oraz 30 opiekunów z powiatu pilskiego.  Całkowita wartość projektu:  ponad 3 300 000 zł.

Wniosek został złożony przez Powiat Pilski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 pod koniec stycznia tego roku.

Na 43 projekty skierowane do negocjacji projekt Powiatu Pilskiego zajął 13 miejsce otrzymując łącznie 103,5 pkt.

 ZADANIA NA TERENIE GMIN:  PIŁA, SZYDŁOWO i WYSOKA :

– 40 osób z gm. Szydłowo i Wysoka otrzyma tzw. przycisk życia.
– poszerzenie działalności Centrum Usług Społecznych w Wysokiej – objęcie usługami asystenckimi i opiekuńczymi 12 osób,

– utworzenie KLUBU SENIORA  w Pile o zasięgu powiatowym dla 40 osób  powyżej 65 roku życia przy ul. Wojska Polskiego 49  w Pile.

– utworzenie Domu Seniora  w Róży Wielkiej dla 30 osób,

– poszerzenie działalności Domu Seniora w Wysokiej o  40 osób,

– szkolenia dla minimum 30 opiekunów osób niepełnosprawnych

 Termin realizacji projektu i partnerzy

Projekt realizowany będzie w okresie od września 2018 roku do grudnia 2020 na terenie powiatu pilskiego przez Powiat Pilski/PCPR oraz Partnerów ? Gminę Szydłowo/GOPS, Miasto i Gminę Wysoka/MGOPS, Fundację Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek – instytucję rynku pracy.

Szczegółowy Opis wybranych zadań

Teleopieka – przyciski życia

Większość seniorów przebywa stale lub w długich okresach czasu w miejscu zamieszkania samotnie. Dlatego też w ramach projektu planuje się wdrożenie  i objecie systemem bezpłatnej teleopieki domowej 40 osób z terenu gminy Szydłowo i Wysoka. W tym celu zakupionych i rozdysponowanych zostanie 40 telefonów GSM połączonych z bezprzewodową bransoletką.       W sytuacji awaryjnej użytkownik wciska przycisk na bransoletce, która automatycznie łączy się z telefonem, który nawiązuje połączenie z centrum operacyjno-alarmowym teleopieki i przełącza na system głośnomówiący aby umożliwić rozmowę jeśli użytkownik nie jest w stanie dojść do telefonu.           W sytuacji jeśli telefon znajduje się w innym pomieszczeniu, operator teleopieki informuje osoby wskazane przez użytkownika o zaistniałej sytuacji      z prośba o sprawdzenie co się wydarzyło. Jeśli nie ma takiej możliwość, powiadamia odpowiednie służby o alarmie i o konieczności sprawdzenia sytuacji.

Klub Seniora w Pile o zasięgu powiatowym

Wychodząc naprzeciw problemom zdiagnozowanym przez Powiat Pilski/PCPR w ramach projektu planuje się wsparcie osób starszych, niesamodzielnych,      w tym niepełnosprawnych poprzez utworzenie Klubu Seniora o zasięgu powiatowym, którego uczestnikami mogą być zarówno pilanie jak i pozostali mieszkańcy powiatu. Uczestnikami będzie 40 osób starszych, co do zasady po 65 roku życia.

W budynku przy ul. Wojska Polskiego 49 b znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni 168 m2, w skład wchodzi 6 pomieszczeń, które zostaną dostosowane (remont i wyposażenie)  na zajęcia, spotkania i warsztaty; kuchnia; toaleta; zostanie także dostosowana łazienka do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klub będzie czynny 8 h dziennie przez 5 dni w tygodniu,   a w razie potrzeb także w weekendy. W ramach projektu uczestnicy będą mieli zagwarantowane: zajęcia ruchowe/fizjoterapia, szkolenia edukacyjne prelekcje, wykłady, spotkania np. z pierwszej pomocy, warsztaty prawne, kulinarne, rękodzielnicze. zajęcia z profilaktyki zdrowotnej (wg potrzeb: geriatra, pielęgniarka, diabetolog, ortopeda),działania kulturalno-oświatowych ? wyjazdy do kina, teatru, na basen.

W ramach projektu zostanie zapewniony transport uczestników, którzy nie będą mieli możliwości dojazdu we własnym zakresie.

Obecni na podpisaniu umowy

Przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego:

 1. Pan Wojciech Jankowiak ? Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
 2. Pani Sylwia Wójcik ? Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przedstawiciele Powiatu Pilskiego:

 1. Pan Eligiusz Komarowski ? Starosta Pilski
 2. Pan Stefan Piechocki ? Wicestarosta Pilski
 3. Pan Tomasz Pawłowski ? Skarbnik Powiatu Pilskiego.
 4. Pani Maria Bratkowska ? Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Przedstawiciele Partnerów projektu:

 1. Pan Dariusz Chrobak ? Wójt Gminy Szydłowo.
 2. Pani Marzena Hertel ? Kierownik GOPS w Jaraczewie.
 3. Pan Marek Madej ? Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.
 4. Pani Agnieszka Hoffmann ? Kierownik MGOPS w Wysokiej.
 5. Pani Klaudia Kaczmarek ? firma A- Kwadrat.

 

Powiat Pilski