Powołania na konsultantów wojewódzkich w dziedzinach otorynolaryngologii dziecięcej, medycyny pracy oraz transplantologii klinicznej

Na sygnale Najnowsze Regiony Wydarzenia Zdrowie

Aktualna sytuacja w kraju i na świecie stawia nowe zadania przed lekarzami, specjalistami z każdej dziedziny. To jednak szczególne wyzwania dla konsultantów w ochronie zdrowia, którzy stanowią wzór dla pozostałych pracowników systemu lecznictwa. W imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego powołania na konsultantów wojewódzkich w dziedzinach: otorynolaryngologii dziecięcej, medycyny pracy oraz transplantologii klinicznej wręczyła dziś wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Dr n. med. Michał Kotowski powołany na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej, lekarz specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej oraz audiologii i foniatrii. Adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie pełni także funkcję zastępcy lekarza Kierującego Oddziałem Otolaryngologicznym w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM w Poznaniu.

Lek. med. Ewa Kołodziejczak powołana na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy. Obecnie pełni funkcję Kierownika Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Jest lekarzem z dużym doświadczeniem zawodowym. Z racji pełnienia funkcji kontrolnych i nadzoru nad jednostkami świadczącymi usługi w dziedzinie medycyny pracy posiada bardzo dużą wiedzę na temat potrzeb, problemów i organizacji w tej dziedzinie medycyny. Za swoją działalność
w Polskim Towarzystwie Medycyny Pracy została odznaczona Medalem Honorowym PTMP.

Dr hab. n. med. Maciej Głyda powołany na kolejną kadencję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie transplantologii klinicznej w województwie wielkopolskim. Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz transplantologii klinicznej. Ordynator Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Jest autorem wielu publikacji naukowych, członkiem towarzystw naukowych, cenionym wykładowcą oraz niewątpliwym autorytetem w swojej dziedzinie, ale także szanowanym lekarzem mocno zaangażowanym w rozwój transplantologii. W 2018 roku został powołany na członka Krajowej Rady Transplantacyjnej, która opiniuje oraz doradza ministrowi zdrowia.

Konsultanci wojewódzcy to specjaliści w swoich dziedzinach. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem, które cieszą się wśród swoich pacjentów zaufaniem i są cenione za swój profesjonalizm.

Wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.

Prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Biorą udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.

Sporządzają opinie dotyczące doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/powolania-na-konsultantow-wojewodzkich-w-dziedzinach-otorynolaryngologii