Powstanie docenione

Chodzież Historia Najnowsze Wydarzenia

Od wielu lat Wielkopolanie zabiegali o dobre imię Powstania Wielkopolskiego. W bieżącym roku zrodziła się inicjatywa specjalnego uhonorowania tego wydarzenia. Udało się. Na wniosek prezydenta Dudy, Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 27. grudnia, świętem państwowym. O spotkaniu w Pałacu Prezydenckim opowiadają członkowie TPPW 2018/2019 w Chodzieży.

Powstanie Wielkopolskie było jednym z najważniejszych w dziejach naszego narodu. Było powstaniem zwycięskim i miało olbrzymi zasięg terytorialny.  Jego skutkiem było przyłączenie do Polski znacznej części terytorium II Rzeczypospolitej. Powstanie Wielkopolskie było dziełem na miarę czasu i okoliczności – opowiada historyk i działacz  TPPW, Roman Grewling – zginęło w nim ponad dwa tysiące Polaków, którzy chwycili za broń by walczyć o wymarzoną wolność. Ofiara za odwagę była wysoka. Straty ludzkie, materialne i skala cierpień, są nie do przecenienia. Na szacunek zasługuje także znakomite przygotowanie do powstania. To nie była przypadkowa szarża. Wielkopolanie przez lata budowali społeczny i wojskowy klimat oporu. Kiedy nadszedł właściwy dzień byli gotowi i odnieśli spektakularny sukces.  Czy dziś, byłoby nas stać jako naród, na taki zryw i poświęcenie?

Intensywne działania popularyzujące Powstanie Wielkopolskie podjęto dwa lata temu w setną rocznicę jego wybuchu. Wydano wiele publikacji i wydawnictw. Bardzo aktywne w tej materii okazały się wielkopolskie Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Jest ich aż 52. Każde w przeciągu tego czasu mocno akcentowało doniosłość PW. W samym powiecie chodzieskim postawiono kilkanaście pomników i okolicznościowych tablic. W czerwcu bieżącego roku, podjęto działania by dzień wybuchu powstania, uczynić świętem państwowym. Inicjatorów pomysłu było wielu. Oprócz TPPW 2018/2019, należy wymienić Samorząd Wielkopolski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Wielkopolski Instytut Pamięci Narodowej, Wojewodę Poznańskiego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Warto dodać, że dzieła dokonano ponad politycznymi podziałami. A to w obecnych czasach wyjątek. Chlubny wyjątek. Akcję rozpoczęło zbieranie deklaracji popierających ten pomysł. Zebrano ich ponad dziewięć tysięcy. Prezydent Andrzej Duda, podczas obchodów setnej rocznicy powstania, obiecał poprzeć działania Wielkopolan. Konsekwencją tej wypowiedzi, było wręczenie zebranych deklaracji  w ubiegłym miesiącu. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W kilka dni później do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy, czyniący 27. grudnia ogólnopolskim, narodowym świętem. Sejm tym razem z decyzją nie miał wątpliwości. Ustawę przyjęto 30. września, jednogłośnie. Warto jednak dodać, że wbrew pojawiającym się w Internecie informacjom,  dzień ten nie będzie wolny od pracy.

Do Pałacu Prezydenckiego zawitała delegacja ponad osiemdziesięciu delegatów. W tym przedstawiciele Chodzieży – starosta Mirosław Juraszek, burmistrz Jacek Gursz oraz prezes TPPW 1918/1919 Roman Grewling. Spotkanie odbyło się w ogrodach pałacu. Przemawiał prezydent Duda oraz prezes Krajowej Rady TPPW, Tadeusz Musiał, który wręczył petycję z deklaracjami poparcia.  Oficjalne przyjęcie zakończył wspólny obiad, wydany w pałacowych ogrodach. Miłą niespodzianką było odnalezienie wśród zastawy, porcelany chodzieskiej. To znak stałej obecności naszego miasta w tak ważnym i dostojnym miejscu.

Edytor