Pożegnanie insp. Sebastiana Cichockiego i powitanie nowego komendanta nadkom. Mariusza Wiśniewskiego

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyła się uroczystość odwołania ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Pile insp. Sebastiana Cichockiego i powołania na to stanowisko nadkom. Mariusza Wiśniewskiego, dotychczasowego I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Pile. W uroczystej zbiórce udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka.

20 lutego br. punktualnie o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyła się uroczystość odwołania ze stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Pile insp. Sebastiana Cichockiego oraz powołania na to stanowisko nadkom. Mariusza Wiśniewskiego. W uroczystej zbiórce uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka wraz z Naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.Wśród zaproszonych gości był również Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji Pan Grzegorz Piechowiak, Poseł na Sejm Pani Marta Kubiak, Radna do Sejmiku Wojewódzkiego Pani Łucja Zielińska, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Wasiak, Wicestarosta Pilski Pan Arkadiusz Kubich, Przewodnicząca Rady Miasta Pani Maria Kubica, Sekretarz Gminy Piła Pan Roman Szarzyński, rektor PUSS Donat Mierzejewski oraz Wojciech Maliszewski.

Na uroczystość zaproszenie także przyjęli: członkowie Zarządu Powiatu Pilskiego, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele władz gminy powiatu pilskiego, a także miasta Piły, przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, komendanci, dowódcy i kierownicy jednostek służb mundurowych, przedstawiciele uczelni wyższych oraz placówek oświatowych, dyrektorzy oraz inspektorzy instytucji województwa wielkopolskiego powiatu pilskiego i miasta Piły, Przewodniczący NSZZ Policjantów i Pracowników Cywilnych z pilskiej komendy, przedstawiciele instytucji kultury, sportu, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz lokalnych podmiotów wspierających działania Policji, przedstawiciele lokalnych mediów, policjantki, policjanci oraz pracownicy cywilni Policji.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu insp. Piotrowi Mące. Następnie Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu mł. insp. Jacek Polcyn odczytał rozkaz o odwołaniu dotychczasowego szefa pilskich policjantów i powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Mariusza Wiśniewskiego. Obecnie insp. Sebastian Cichocki znajduje się w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia pożegnania i przywitania się ze sztandarem.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Piotr Mąka podziękował ustępującemu Panu Komendantowi  insp. Sebastianowi Cichockiemu, wyrażając słowa najwyższego uznania za dotychczasową służbę. Insp. Piotr Mąka pogratulował także nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Pile nadkom. Mariuszowi Wiśniewskiemu, życząc wielu sukcesów. Podkreślił Jego zasługi i zaangażowanie w realizację codziennych zadań służbowych na pełnionych do tej pory stanowiskach kierowniczych. Podczas uroczystości insp. Piotr Mąka wręczył okolicznościowy medal z okazji 100-tej rocznicy powołania Policji Państwowej Przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu ds. Policji Panu Grzegorzowi Piechowiakowi za wsparcie i zaangażowanie na rzecz pilskich oraz wielkopolskich policjantów.

Insp. Sebastian Cichocki podziękował wszystkim obecnym na sali konferencyjnej za współpracę oraz wsparcie, przypominając swoje motto: “…nieważne jak daleko w życiu doszedłeś, najważniejsze jest iść z zasadami własną drogą i pozostać dobrym człowiekiem…”

Nowo powołany Komendant nadkom. Mariusz Wiśniewski podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu za zaufanie, podkreślając, że jest to dla Niego ogromne wyróżnienie i wielki zaszczyt kierować pilską komendą. Szef pilskich policjantów także skierował ciepłe słowa do swoich podwładnych: “…Bardzo dziękuję kierownictwu, policjantkom, policjantom, pracownikom cywilnym pilskiej komendy za zaangażowanie, trud podczas realizacji zadań, niejednokrotnie kosztem życia osobistego, ponieważ dzisiejszy awans, to także Wasza zasługa…” Gratulacje nowo powołanemu Komendantowi złożyli zaproszeni goście, zapewniając o kontynuacji dotychczasowej współpracy.

Podkom. Żaneta Kowalska/KPP Piła