Prawie milion złotych na pomoc dla osób z niepełnosprawnością

Najnowsze Piła Wydarzenia

POWIAT PILSKI. Powiat Pilski dysponuje środkami na poprawę komfortu życia osób niepełnosprawnych. Do rozdysponowania jest 927 tys. złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie:
– zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
– zakup sprzętu ortopedycznego i środki pomocnicze,
– likwidację barier architektonicznych,
– sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
– turnusy rehabilitacyjne

– Osoby niepełnosprawne, to grupa wymagająca wsparcia instytucjonalnego. W czasach pandemii taką pomoc na bieżąco również prowadzimy. Zachęcam do sięgania po te środki ? mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Pieniądze Powiat Pilski pozyskał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły: www. pcpr.pila.pl, tel. (067) 349-12-08, (067) 349-12-09,

Informator dla osób niepełnosprawnych: https://www.powiat.pila.pl/informator-dla-osob-niepelnosprawnych/aktualnosci/3916,nabor-wnioskow-ze-srodkow-pfron-na-rehabilitacje-spoleczna-niepelnosprawnych

Powiat Pilski