Prawie pół miliona zł na drogi gminne

Inwestycje Najnowsze Polityka Wydarzenia

POWIAT PILSKI Prawie pół miliona zł dla ośmiu gmin powiatu pilskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i ponad 75 tys. zł dla czterech gmin tegoż powiatu na sadzonki drzew miododajnych

W Urzędzie Miejskim w Wyrzysku wraz z wójtami i burmistrzami gmin powiatu pilskiego oraz wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim podpisano mowy na dofinansowanie inwestycji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Mówi Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku Wielkopolskiego: – Na ostatnim Sejmiku poparłem udzielenie pomocy finansowej gminom. W wystąpieniu wskazałem, że program ten przestaje już być atrakcyjny dla samorządów, bo kwoty dotacji są zbyt małe. Należy zmienić współczynniki i regulamin, tak aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby samorządów. To nasz wspólny punkt widzenia – włodarzy gmin i mój.

Gmina Wyrzysk otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 107.438 złotych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki wsparciu będziemy mogli zrealizować drugi etap przebudowy drogi gminnej w Klawku.

– Cieszę się, że byli dzisiaj z nami: poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski i Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz – skomentowała burmistrz Bogusława Jagodzińska, gospodyni spotkania.

Pozostałe dofinansowania, które będą wsparciem dla dróg gminnych, to:

  • Gmina Miasteczko Krajeński – 112 500 zł,
  • Gmina Łobżenica – 111 375 zł,
  • Gmina Białośliwie – 78 750 zł,
  • Gmina Szydłowo – 63 750 zł,
  • Gmina Ujście – 22 500 zł.

Sadzonki:

  • Gmina Piła – 20 000 zł,
  • Gmina Łobżenica – 20 000 zł,
  • Gmina Szydłowo – 20 000 zł,
  • Gmina Wysoka – 15 840 zł.

fot. UM Wyrzysk