Prelekcja w Ujściu

Edukacja Historia Kultura Najnowsze Piła Wydarzenia
Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego prowadzi projekt historyczno – edukacyjny pt: „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”. Jest on realizowany w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł. Całkowita wartość projektu to 82 300 zł.
Jednym z elementów zadania są prelekcje poświecone niepospolitym osobom, które zapisały się w historii miast, gmin i całego naszego regionu pilskiego. Zaplanowano je w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu, Ujściu i Wyrzysku.
W minionym tygodniu na wykład pt: „Księstwo Ujskie – piastowski rodowód małego Ujścia” zaprosiliśmy uczniów i wszystkich mieszkańców Ujścia i gminy Ujście do miejscowej Szkoły Podstawowej. Prelegentem był Marek Fijałkowski, historyk, kustosz Muzeum Okręgowego w Pile.
– Okolice Ujścia zamieszkane były już kilka tysięcy lat temu. Świadczą o tym zarówno prowadzone tu kilkakrotnie badania archeologiczne, jak i zdjęcia satelitarne wykonane w latach 90. Historia Ujścia nierozerwalnie łączy się z historią Polski. Pierwsze wzmianki o Ujściu znajdują się w najstarszej polskiej kronice Galla Anonima, żyjącego na przełomie XI-XII w. Możliwa do odtworzenia historia
miasta zaczyna się od czasów króla Bolesława Chrobrego, który uczynił z istniejącego już grodu twierdzę na granicy z wrogiem plemionami Pomorza. Ciężkie walki o Ujście toczył z Pomorzanami Bolesław Krzywousty. Podejmował on także z Ujścia liczne wyprawy przeciw pogańskim ludom Pomorza, by nawrócić je na chrześcijaństwo. Takie też było zadanie, skierowanego przez króla na
Pomorze, biskupa Ottona z Brambergu, którego wyprawa wiodła z Gniezna przez Ujście. Podobizna Ottona z Brambergu, dzisiejszego świętego, została uwieczniona w lewym witrażu prezbiterium ujskiego kościoła parafialnego – dowiedziała się młodzież.
Realizowanym projektem – w tym organizacją prelekcji – pragniemy przypomnieć sylwetki bohaterów regionu pilskiego, którzy zapisali się w naszej historii. We współpracy z regionalistami i pasjonatami historii regionu przygotowaliśmy także wydawnictwo edukacyjne, w którym przedstawiliśmy sylwetki 40 takich osób. W opracowaniach znalazły się opowieści m.in. o Michale Drzymale, ks. Bolesławie
Domańskim, ks. Zygmuncie Dykiercie, Bogdanie Bederskim, Tadeuszu Drobniaku i innych.
Na potrzeby projektu opracowaliśmy także materiały edukacyjne poświęcone historii regionu pilskiego: osobistościom i wydarzeniom – od czasów narodzin Stanisława Staszica, znamienitego pilanina, czyli od roku 1755, aż do końca lat 80-tych XX wieku – zabytkom powiatu.
Podobne prelekcje odbyły się także (lub odbędą wkrótce) w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu i Wyrzysku.
Projekt ma służyć przypomnieniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych i pilskich wątków.
Więcej o projekcie na naszej stronie internetowej www.galeriabwa.pila.pl w zakładce PATRIOTYZM
JUTRA 2022.