Przekazanie pojazdu dla OSP

Na sygnale Najnowsze Wydarzenia

POWIAT PILSKI. Na placu przy hali sportowej w miejscowości Czajcze gmina Wysoka odbyło się uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czajczu. Samochód do tej pory służył w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

W uroczystości udział wzięli:

 • Marta Kubiak Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Marcin Porzucek Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Adam Bogrycewicz który reprezentuje Pana Krzysztofa Czarneckiego Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Kazimierz Wasiak Przewodniczący Rady Powiatu w Pile,
 • Grzegorz Płachta kierownik KRUS w Pile,
 • bryg. Jarosław Kołak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
 • mł. bryg. Paweł Kamiński Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
 • Krzysztof Fojt Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pile,
 • Artur Kłysz Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka
 • Ks. Paweł Zalewski Proboszcz Parafii NMP Różańcowej w Wysokiej,
 • Michał Radliński Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wysokiej.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Jarosławowi Kołakowi. Następnie  odśpiewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czajczu Stanisława Mrotka dokonano uroczystego przekazania aktu oraz kluczyków.  Proboszcz parafii NMP Różańcowej w Wysokiej ks. Paweł Zalewski dokonał poświęcenia przekazanego samochodu.

W drugiej części uroczystości dokonano wręczenia pierwszych w powiecie pilskim decyzji o przyznaniu świadczeń ratowniczych dla strażaków, którzy ukończyli 65 lat i przez min. 25 lat brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Świadczenia otrzymało 7 strażaków z gminy Wysoka. Decyzje wręczyli Pani Marta Kubiak Poseł na Sejm RP, Pan Marcin Porzucek Poseł na Sejm RP oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile bryg. Jarosław Kołak.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, gratulując strażakom otrzymanego samochodu oraz przyznania  decyzji administracyjnych i dziękując za codzienną służbę.

 • Opracowanie : asp. Krzysztof Stefen, KP PSP Piła
 • Zdjęcia: Mariusz Kozłowski , OSP Czajcze