PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W GMINIE WYRZYSK I UJŚCIE

Biznes Interwencje Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

Starosta Pilski ogłosił dwa przetragi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W MŁOTKÓWKU, GMINA WYRZYSK.
Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 35/5, położona w Młotkówku, gmina Wyrzysk, o powierzchni 0,0652 ha, księga wieczysta nr PO2H/00022486/3.

Cena wywoławcza wynosi 45 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN), które wynosi 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) i należy je wnieść w terminie do 15 listopada 2022 r. na rachunek Powiatu Pilskiego PKO BP. S. A. nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242. W tytule wpłaty wadium, należy podać nr działki oraz jej położenie, imię i nazwisko (imiona i nazwiska w przypadku małżeństwa) lub nazwę firmy osoby zamierzającej nabyć nieruchomość, a także dopisać „WADIUM”.

Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy alei  Niepodległości 33/35, sala nr 39 i rozpocznie się o godzinie 10. 00. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pile przy alei Niepodległości 33/35, pokój 215, a także pod nr tel. 67 210 94 13.

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA, POŁOŻONEJ W CHRUSTOWIE, GMINA UJŚCIE.
Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego jest nieruchomość, oznaczona numerem ewidencyjnym 180, położona w Chrustowie, gmina Ujście, o powierzchni 0,0550 ha, zabudowana budynkiem dawnej kuźni, o powierzchni 23,92 m2, księga wieczysta nr PO2H/00007105/1.

Cena wywoławcza wynosi 31 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (PLN), które wynosi 3100, 00 zł (trzy tysiące sto złotych 00/100) i należy je wnieść w terminie do dnia 15 listopada 2022 r. na rachunek Powiatu pilskiego PKO BP S. A. nr 31 1020 3844 0000 1702 0009 9242. W tytule wpłaty wadium, należy podać nr działki oraz jej położenie, imię i nazwisko (imiona i nazwiska w przypadku małżeństwa) lub nazwę firmy osoby zamierzającej nabyć nieruchomość, a także dopisać „WADIUM”.

Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, przy alei  Niepodległości 33/35, sala nr 39 i rozpocznie się o godzinie 90.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pile przy alei Niepodległości 33/35, pokój 215, a także pod nr tel. 67 210 94 13.

Link do ogłoszenia znajduje się TUTAJ

Przetargi na sprzedaż nieruchomości w gminie Wyrzysk i Ujście – Powiat Pilski