Przy ulicy Polnej trwa bardzo ważna inwestycja

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Nowoczesną i dużo większą niż dotychczas halę przeznaczoną do magazynowania żywności, buduje przy ulicy Polnej w Pile Pilski Bank Żywności. W symbolicznym wmurowaniu kamienia węgielnego, wzięli udział przedstawiciele współpracujących z PBŻ gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych.

Budowa hali magazynowej wraz z pomieszczeniami biurowymi Pilskiego Banku Żywności, to wspólna inwestycja PBŻ, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, samorządu województwa wielkopolskiego, ościennych gmin i powiatów oraz gminy Piła, która na ten cel przekazała działkę na której realizowana jest inwestycja. Nowy obiekt będzie nowoczesny oraz dużo większy, niż dotychczasowy magazyn, który znajduje się przy ulicy Motylewskiej.

Opis techniczny magazynu:

 • Powierzchnia działek: 3789,93 m2,
 • Budynek: pow. 900 m2;  kubatura 5475,53 m3,
 • Wymiary: długość 36,16 m; szerokość 25,16 m; wysokość 7,43 m (do wykorzystania 4,79 m),
 • Budynek jednonawowy (zalety: łatwe ustawianie palet),
 • Dwie bramy 3,5 x 4,5 m (duża) i 3 x 3 m (mała), co daje możliwość obsługi dwóch samochodów             równocześnie,
 • Chłodnia o pow. 38,88 m2  (na 28 palet),
 • Mroźnia o pow. 31,68 m2 (na 23 palety),
 • Stanowisko ładowania wózków elektrycznych,
 • Przestrzeń do składowania żywności to około 310 miejsc paletowych (na jednym poziomie)uzależniona od obciążenia ogniowego (rodzaju składowanych produktów).

Część biurowo socjalna:

 • Powierzchnia 136 m 2  (dla 9 osób)
 • Pomieszczenie o powierzchni 20,19 m2  (do wydawania żywności dla mieszkańców Piły z sanitariatami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami).                                                                                                                                                                                                                                              – To pozwoli nam przechowywać dużo więcej żywności, w tym produktów świeżych, które stanowią dużą część gromadzonej przez nas żywności. Umożliwią nam to: chłodnia oraz pomieszczenie do zamrażania, które będą częścią naszego nowego magazynu – informował prezes Pilskiego Banku Żywności Mieczysław Augustyn, który jednocześnie podziękował licznie zebranym partnerom, którzy stale współpracują z PBŻ.                                                                                                                          – To dowód na to, że w silnej gospodarczo i infrastrukturalnie Pile, nie zapomina się także o ludziach, którym z różnych powodów się w życiu nie powiodło. To także dowód na to, że można wspierać finansowo i materialnie organizacje pozarządowe i ta pomoc nigdy nie budziła, nie budzi i nie będzie budzić żadnych wątpliwości – podkreślił prezydent Piły Piotr Głowski, który zadeklarował jednocześnie, że pilski samorząd nadal będzie pomagać organizacjom niosącym pomoc najsłabszym.

Mężczzna w płaszczu i www kasku podpisuje wyłożony na stoliku akt erekcyjny. W tle widać teren budowy.

Uroczystość zakończyło wspólne wmurowanie aktu erekcyjnego, w którym uczestniczyli przedstawiciele współpracujących z PBŻ gmin, powiatów oraz organizacji pozarządowych.

Mężczyzna w kurtce trzyma w rękach cegłę i kielnię z zaprawą. Zdjęcie dukumentu akt erekcyjny budowy hali magazynowej PBŻ przy ulicy Polnej w Pile.pila.pl