Publiczne Przedszkole nr 2 po termomodernizacji

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Wraz z końcem roku zakończyły się prace związane z termomodernizacją Publicznego Przedszkola nr 2. Kolejnym etapem będzie budowa placu zabaw wraz z otoczeniem.

W ramach inwestycji wykonane zostało ocieplenie ścian, piwnicy i stropodachu. Dotychczasowe oświetlenie zostało zastąpione nowym energooszczędnym typu LED (332 oprawy). Przy okazji prac budowlanych powstał również podjazd dla niepełnosprawnych.

Dzięki wykonanej termomodernizacji, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym, roczne zapotrzebowanie na energię ulegnie zmniejszeniu o 55%, a roczna oszczędność kosztów energii (centralnego ogrzewania) wyniesie ponad 51,6 tys. zł. W wyniku oszczędności energii cieplnej nastąpi znaczna redukcja emisji CO2 oraz redukcja emisji pyłu PM 10.

Projekt współfinansowany środkami programu JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

(pila.pl)