PUSS w Pile ma już 20 lat!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Czy wiecie, że Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile ma już 20 lat!? Ponad 10 tysięcy absolwentów, 11 kierunków studiów, 25 specjalności? Początki wyglądały jednak zupełnie inaczej.

W roku 2000 zajęcia odbywały się w 2 budynkach, obecnie studenci mają do dyspozycji kilka budynków na terenie imponującego kampusakademickiego.
Znakiem rozpoznawczym pilskiej PUSS w ostatnich latach, jest kształcenie medyczne, które przeszło znaczną metamorfozę ? m.in. dzięki Centrum Fizjoterapii i Centrum Symulacji Medycznych, Uczelnia kształci specjalistów, wspierających kadry w regionie. Mocno rozwinęła się także współpraca z biznesem, świadcząca o praktyczności kształcenia. Uczelnia współpracuje z ponad 40. firmami w ramach studiów dualnych, co znacznie ułatwia studentom wejście na rynek pracy, dając im wyjątkowe kwalifikacje. 
Jednym z ważniejszych obszarów rozwoju jest również współpraca międzynarodowa, wychodząca znacznie poza granice Europy . Realizowane przez ostatnie lata umowy z 39. uczelniami partnerskimi, dają obecnie możliwości odbycia części studiów w 19 krajach, a do Piły – każdego semestru – przyjeżdża ok. 60 studentów zagranicznych. 

20-letnia historia Uczelni jest bardzo bogata ? to nie tylko rozwój dydaktyczny, ale także liczne konferencje krajowe i międzynarodowe, publikacje uczelniane, wydarzenia naukowe i kulturalne – Festiwale Nauki, Pikniki Techniczne, Akademia Młodych Odkrywców, wspieranie inicjatyw seniorów. Aby ułatwić więc  poznanie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, przygotowana została wystawa wielkoformatowa, która pojawiła się przy bramach wjazdowych na teren kampusu akademickiego. Plansze ukazują najważniejsze wydarzenia uczelniane ? archiwalne i aktualne.

Obecnie Uczelnia zachęca do stosowania się do wytycznych akcji #zostanwdomu dlatego też wystawę można obejrzeć on-line na Fb PUSS w Pile. Polecamy ją szczególnie absolwentom, którzy tworzyli historię 20-letniej Uczelni, być może odnajdą się na wystawowych fotografiach.

Aleksandra Fabiszak

Biuro Informacji i Promocji PUSS