Radni uchwalili Budżet Powiatu Pilskiego na 2022 rok

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

PIŁA. Radni Rady Powiatu w Pile na sesji 21 grudnia przyjęli projekt Budżetu Powiatu Pilskiego na 2022 r. Wpływy zaplanowano na 197,5 mln zł, wydatki na kwotę ok. 207 mln zł. Wpływy do budżetu mogą się w ciągu roku zwiększyć, w wyniku starań władz o kolejne środki zewnętrzne.       

– Będzie to kolejny rok, w którym będziemy kontynuować inwestycje i projekty podnoszące komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców gmin powiatu pilskiego. Będzie to rok bogaty w inwestycje oświatowe, w infrastrukturze drogowej, ochronie zdrowia. Dalej będziemy zmieniać otoczenie naszych obiektów, placówek oświatowych, budynku Starostwa, w których powstaną kolejne strefy rekreacji dla mieszkańców i edukacji ekologicznej. Co ważne, działania te będziemy realizować w większości przy wsparciu środków z zewnątrz, w tym unijnych – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W 2022 roku kontynuowanych będzie 9 projektów ze środków europejskich, na które zabezpieczono prawie 18 mln zł. Na inwestycje zaplanowano ok. 26 mln zł.

Oświata
W 2022 roku zaplanowano już budowę Powiatowego Centrum Innowacji Technologicznych przy ul. Ceglanej w Pile wartości blisko 28 mln zł, na którą Powiat Pilski zdobył rekordowe dofinansowanie w historii – ok. 24 mln zł funduszy unijnych. Powstanie tu 26 nowoczesnych pracowni. Otwarcie PCIT w Pile będzie krokiem milowym w praktycznej nauce zawodów młodzieży z gmin powiatu pilskiego i okolicznych.

W pozostałych placówkach oświatowych będzie kontynuowanych 7 projektów, dzięki którym nowocześnie wyposażane są pracownie dydaktyczne i organizowane szkolenia dla nauczycieli i dodatkowe zajęcia dla uczniów. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile kontynuowane będą 2 projekty  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, za kwotę  ponad 117 tys. zł. W I LO przy Pola i Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile zamontowane zostaną windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, to długo oczekiwana inwestycja, o łącznej wartości ponad 800 tys. zł.

Infrastruktura drogowa
Dla dalszej poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców zaplanowano szereg potrzebnych i kosztownych inwestycji na drogach.
W 2022 r. rozpocznie się budowa blisko 6 – kilometrowego kolejnego odcinka obwodnicy północnej powiatu Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka, w ramach środków z Rządowego Funduszu Polskie Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, z którego Powiat Pilski pozyskał ponad 12 mln zł.

Kontynuowana będzie modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych, jeszcze do końca kwietnia zmodernizowanych zostanie 6 takich miejsc. Ich budowa poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza w małych miejscowościach, przy szkołach, przedszkolach.

Rozpocznie się budowa nowego przebiegu drogi powiatowej w Śmiłowie w kierunku Zelgniewa. Na to zadanie Powiat Pilski pozyskał 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Po tym jak prezydent Piły wypowiedział mowę o utrzymaniu dróg powiatowych w granicach Gminy Piła, od 1 stycznia 2022 roku Powiat Pilski przejmie to zadanie.
To ponad 40 km dróg. Powiat zamierza je modernizować na bieżąco również sięgając po środki zewnętrzne. Już został złożony wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie modernizacji ul. Kamiennej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców, której przez lata władze Piły nie zrealizowały.
Na realizację zadań drogowych, łącznie z bieżącym utrzymaniem dróg, zabezpieczono ok. 4,2 mln zł.

Ochrona zdrowia
Powiat Pilski w 2022 roku będzie kontynuował modernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile. Już trwa przebudowa Oddziału Okulistycznego, na którym powstanie sala operacyjna. Zmodernizowana i nowocześnie wyposażona zostanie Pracownia Endoskopii. Na te zadania Powiat pozyskał 4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Za kolejne 2 mln zł (środki z Ministerstwa Zdrowia) szpital zostanie przystosowany do potrzeb osób z różnymi potrzebami i niepełnosprawnościami (planowana jest m.in. przebudowa wejścia głównego, holu, budowa nowych  miejsc parkingowych).

Pozostałe działania
W 2022 r. Partnerstwo dla Rozwoju Krajny, którego Powiat Pilski jest liderem, będzie składać wnioski o dofinasowanie już konkretnych inwestycji z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. To kolejna szansa na rozwój gmin regionu Krajny.

W 2022 roku kontynuowana będzie przemiana otoczenia obiektów Powiatu i udostępnianie przestrzeni publicznej dla mieszkańców. To trend europejski, w który Powiat Pilski doskonale się wpisuje. W ramach II etapu Eko-Edukacja przy MDK Iskra w Pile powstanie oranżeria i Punkt Informacji Ekologicznej, a wokół Starostwa wybudowana zostanie nowa strefa rekreacji dla mieszkańców.

Nie zabraknie kolejnych inwestycji w edukację ekologiczną, programów wspierających pilskich przedsiębiorców, seniorów, stowarzyszenia i kluby sportowe.

Powiat Pilski