Rekordowa rekrutacja

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia
Rekordowa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzanych przez Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile. 
Na ten moment w naszych placówek oświatowych miejsce znalazło ponad 2000 dzieci. To o ponad 600 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym.
Uruchomiliśmy także rekordową liczbę klas. Będzie ich 58, a dla porównania w minionym roku szkolnym były to 43 oddziały. Stawiamy bardzo mocno na kształcenie zawodowe, bo chcemy na rynek pracy wypuszczać wykwalifikowanych pracowników. Dlatego w naszych Technikach uruchomiliśmy aż o 10 klas więcej niż ubiegłym roku szkolnym.
Cały czas mamy jeszcze 243 wolne miejsca w naszych placówkach oświatowych. Uczniowie mogą aplikować zarówno do Liceów, Techników, jak i Branżowych Szkół I Stopnia. Od 3 do 5 sierpnia odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.
W związku z większą liczbą uczniów i chęcią ciągłego podnoszenia kwalifikacji zarówno młodzieży, jak i nauczycieli realizujemy obecnie w naszych placówkach 5 unijnych projektów.
W ich ramach zostanie doposażonych 15 pracowni w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile. 400 uczniów weźmie udział w zajęciach dodatkowych, a 40 nauczycieli skorzysta ze szkoleń i możliwości podjęcia nauki na studiach podyplomowych.
W Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile powstanie między innymi pracownia odzwierciedlająca prawdziwe biuro turystyczne. W ZSE Piła zostanie zrealizowany praktyczny kurs fotografii dla uczniów. Budowlanka Piła wzbogaci się o innowacje dydaktyczne w postaci wdrożenia OZE oraz automatyki przemysłowej. 15 uczniów CKZIU w Wyrzysku przystąpi do kursu na prawo jazdy kategorii B, a w SOSW odbędą się warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe.
Całkowita wartość tych projektów to ponad 2 mln złotych, z czego Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile pozyskał dofinansowanie w kwocie 1,75 mln.
Głęboko wierzę, że nasze działania znacząco wpłyną na poprawę komfortu, ale przede wszystkim jakości kształcenia.
  • źródło: Eligiusz Komarowski, starosta pilski
  • Wasze Media