Rekrutacja do żłobków i przedszkoli na rok 2021/2022

Wydarzenia

PIŁA. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, muszą pamiętać o tym, by do 26 lutego 2021 roku złożyć deklarację chęci kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w danej placówce.

To bardzo ważna sprawa, która zwalnia rodzinę z brania udziału w ponownej rekrutacji. Bliższe informacje z tym związane oraz same deklaracje dostępne są we wszystkich przedszkolach.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do żłobka/przedszkola po raz pierwszy lub zmienić przedszkole dla dziecka zobowiązani są by w okresie 9-19 marca br. założyć konto na stronie internetowejhttps://nabor.pcss.pl/pila/ oraz dostarczyć podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych dokumenty do przedszkola pierwszego wyboru.

Po ustaleniu wyników postępowania rekrutacyjnego do wiadomości publicznej zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych ? będzie to miało miejsce 25 marca br., do godziny 14:00. Następnie, jeśli dziecko znajduje się na liście jako zakwalifikowane, rodzice powinni do 30 marca br. udać się do przedszkola, by potwierdzić, że chcą by ich dziecko uczęszczało do wybranej placówki. Brak takiego potwierdzenia sprawia, że dziecko nie dostanie się do placówki.

31 marca 2021 roku zostanie podana ostateczna lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok 2021/2022.

Każde dziecko, którego rodzice wezmą udział w rekrutacji, zostanie przyjęte do publicznego przedszkola na terenie Miasta Piły ? nie ma jednak gwarancji, że w każdym przypadku będzie to przedszkole pierwszego wyboru. Nabór uzupełniający rozpocznie się 8 kwietnia 2021, szczegóły na ww. stronie internetowej lub plikach do pobrania.

W razie problemów związanych z wypełnieniem dokumentów niezbędnych do rekrutacji pomoc uzyskać można w przedszkolach, Urzędzie Miasta ? wydział Oświaty, Kultury i Sportu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 67 352 84 04.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

pila.pl