Rewitalizacja budynku SP7 dobiega końca

Inwestycje Najnowsze Piła

Zbliża się koniec prac związanych z rewitalizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7. Najważniejsza widoczna zmiana, to usunięcie farby i przywrocenie historycznej elewacji z lat 1902-1904. W ramach rewitalizacji przebudowana została również harcówka, aula szkolna i plac wraz z Pomnikiem Więźniów Obozu “Albatros”.

Podczas prac usunięto uszkodzone elementy z metalu i cegły. Odrestaurowane zostały detale architektoniczne, okratowania, balustrady, daszki, drzwi zewnętrzne, a także dach i poddasze.

Ważnym komponentem projektu jest przebudowa otoczenia szkoły od strony al. Wojska Polskiego i ul. Lotniczej przy istniejącym Pomniku Więźniów Obozu „Albatros”. Przedsięwzięcie polegało na przebudowie placu z istniejącym pomnikiem i utworzenie tam skweru pamięci historycznej. Prace objęły oczyszczenie pomnika, wymianę nawierzchni z kostki betonowej, uporządkowanie zieleni, budowę elementów małej architektury, w tym ławek, koszy na śmieci i tablic z historią miejsca i wydarzeń.

Więcej aktualnych zdjęć tutaj: Zdjęcia SP7

Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile” jest realizowane w ramach programu JESSICA 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość prac to około 5,2 mln zł. Wkład własny wyniesie około 800 tys. zł.

Rewitalizacja budynku SP7 dobiega końca – UM Piła (www.pila.pl)