ROCZNY PRZEGLĄD TECHNICZNY KP PSP W CHODZIEŻY

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

26 września 2023 roku przeprowadzony został Roczny Przegląd Techniczny sprzętu i pomieszczeń KP PSP w Chodzieży przez komisję obszarową.

Komisji obszarowej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Piły przewodniczył mł. bryg. Paweł Kamiński – z-ca komendanta powiatowego PSP w Pile.
Głównym zadaniem komisji, w skład, której wchodzili strażacy z poszczególnych wydziałów KP PSP Piła było sprawdzenie stanu technicznego pojazdów ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia oraz utrzymania zaplecza warsztatowo-garażowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży składa podziękowania komisji za rzetelne i skrupulatne przeprowadzenie Rocznego Przeglądu Technicznego.

Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz (KP PSP Chodzież).
Zdjęcia: mł. kpt. Bartłomiej Braszak.