Rok Akademicki 2021/2022 uważam za otwarty!

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. To słowa, które wypowiedział Rektor – dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS podczas uroczystej Inauguracji nowego roku akademickiego. Zanim jednak w Auditorium Maximum Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile Rektor immatrykulował nowych studentów – przedstawicieli 12 kierunków studiów, padło wiele słów o minionym roku, planach i rozwoju Uczelni.

 Rektor wspominał czas pandemii – wytężonej pracy i wyzwaniach postawionych przed całym środowiskiem akademickim; o powiększającej się o ponad 500 studentów rodzinie akademickiej, o blisko 10,5 tys. gronie absolwentów Uczelni; o nowych kierunkach i specjalnościach – pedagogice, logistyce transportu i specjalności lektor i tłumacz języka angielskiego; o nowych inwestycjach do których należą m.in. modernizacja całego parkingu i stworzenie stref studenckich; o modernizacjach auli wykładowych i pracowniach entomologii sądowej, kryminalistyki oraz o remoncie akademika. Mowa była również o projektach naukowych naszych wykładowców; o dynamicznie rozwijającej się współpracy międzynarodowej; o wsparciu studentów przez Biuro Karier, o sukcesach sportowych, ale także o planach – budowie farmy fotowoltaicznej, modernizacji Biblioteki Głównej.

Ta najważniejsza uroczystość akademicka, była doskonałą okazją do przyznania wyróżnień i nagród. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Prezydent RP nagrodził – prof. dr hab. Krystynę Czyżewską, wykładowcę na kierunkach medycznych.

Wyjątkowe wyróżnienie Tytuł Honorowy i medal LEGATUS ALMAE MATRIS Ambasadora Uczelni, jako piąty w historii Uczelni, otrzymał mec. Krzysztof Wyrwa. Jak usłyszeć można było w laudacji – “Mecenas Krzysztof Wyrwa z ogromnym zaangażowaniem wspiera działania akademickie i doskonale rozumie wartość współpracy szkolnictwa wyższego z biznesem. Od 2018 roku, jest ambasadorem i mecenasem studenckich, sportowych mistrzów, fundując stypendium dla naszych utytułowanych judoków. Sam osiągając sukcesy w tej dyscyplinie, doskonale rozumie ideę wspierania i znaczenia sportu akademickiego. Mecenas Krzysztof Wyrwa działa także aktywnie w zakresie rozwoju Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Kiedy wprowadzono nową ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, powołującą rady uczelni – mec. Krzysztof Wyrwa został przewodniczącym Rady w naszej Uczelni. Jego głos, jest zawsze cenną wskazówką i opinią – nie tylko w zakresie prawnym, wynikającym z działalności zawodowej Laureata, ale także w wymiarze społecznym – jako głos osoby wywodzącej się spoza środowiska akademickiego.”.

Nagrody przyznano także studentom, którzy swoją kreatywnością i talentem sportowym, znacznie wykraczają poza ramy tradycyjnego rozumienia studiowania. Firma SIGNIFY, jak co roku, wyróżniła najlepszego studenta. W tym roku stypendium DIAMENT trafiło do Patrycji Koźlinki z kierunku fizjoterapia. Dyrektor Zarządzający Signify – Nikodem Maciejewski, podziękował także pozostałym laureatom: Kindze Kosiór z ratownictwa, Sabinie Płóciennik z pielęgniarstwa oraz Miłoszowi Gastowi z transportu.

Tradycyjnie stypendia wręczono także utytułowanym sportowcom. Pani Grażyna Sobieraj z Firmy Grapil, w tym roku objęła programem stypendialnym trzy zawodniczki: Paulę Kułagę – mistrzynię w judo, Katarzynę Wiszniewską – mistrzynię w judo oraz Agatę Trzaskalską – znakomitą lekkoatletkę.

Sportowcy mają od kilu lat jeszcze jednego mecenasa i osobę doskonale rozumiejącą trudną specyfikę sportowych zmagań. Mec. Krzysztof Wyrwa – z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Wyrwa i Wspólnicy”, również wspiera naszą kadrę i postanowił w tym roku także przyznać trzy stypendia, które trafiły do: Adama Stodolskiego – mistrza w judo, Martyny Brzyńskiej – judoczki oraz Mateusza Tchorka – trójboisty.

Tradycją akademicką podczas tej wyjątkowej uroczystości, jest wykład inauguracyjny, który w tym roku przedstawił dr hab. Piotr Chomczyński, prof. PUSS z Katedry Kryminalistyki. Uczestnicy usłyszeli fakty i modus operandi latynoamerykańskich organizacji przestępczych, na przykładzie meksykańskich karteli narkotykowych.

Dzień uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego, stał się doskonałą okazją do otwarcia nowych sal audytoryjnych dla studentów z kierunków społecznych oraz ekonomii. Są to sale wyjątkowe, ponieważ od 11 października, oficjalnie auditoria poświęcone są pamięci byłych Rektorów Uczelni.

Auditorium Economicum im. prof. dra hab. Kazimierza Pająka, dra h.c., otworzyła w Katedrze Ekonomii, rodzina śp. Profesora – małżonka Irena Pająk oraz synowie Krzysztof i Andrzej.

Auditorium Humanisticum im prof. dra hab. Adama Marcinkowskiego, dra h.c., otworzyła w Katedrze Pedagogiki, małżonka śp. Profesora – Wanda Marcinkowska oraz córka Ewa.

Nowe sale audytoryjne wyposażone są w nowy sprzęt, umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii audio-wizualnych.

 Aleksandra Fabiszak
Rzecznik prasowy PUSS w Pile

Fot. Karol Jaskółka