ROZBUDOWA UL. SIKORSKIEGO – JUŻ WKRÓTCE

Czarnków Inwestycje Najnowsze Polityka Wydarzenia
W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podpisana została umowa o udzielenie wsparcia finansowego dla inwestycji Gminy Miasta Czarnków pn. Rozbudowa ul. Sikorskiego, ul. Chodzieskiej i ul. Poznańskiej – etap I”. Kwota przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego dofinansowania wynosi 3.169.034,09 zł.
16.05.2022 r. Burmistrz oraz Skarbnik Miasta Czarnków wzięli udział w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie w I etapie inwestycji obejmuje cały odcinek ul. Sikorskiego – od ronda przy Pl. Karskiego do skrzyżowania ul. Sikorskiego, ul. Poznańskiej i ul. Chodzieskiej. W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni oraz rozbudowa drogi o ścieżkę rowerową i miejsca parkingowe. Znikną również niebezpieczne skrzyżowania, a w ich miejsce powstaną dwa nowoczesne ronda. Wzdłuż całego odcinka drogi wybudowane będzie nowe energooszczędne oświetlenie w technologii LED oraz kanał technologiczny, umożliwiający w przyszłości rozbudowę infrastruktury teletechnicznej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Prace budowlane rozpoczną się po wyłonieniu wykonawcy. Przewidywany termin to przełom czerwca i lipca bieżącego roku.
Od samego początku starania Czarnkowa o wsparcie finansowania zadania ze środków rządowego programu wspierał poseł na Sejm RP Krzysztof Czarnecki. Poseł na bieżąco śledził postępy prac oraz przyjęte do realizacji rozwiązania. Mamy nadzieję na dalsze wsparcie przy realizacji kolejnych etapów inwestycji.