Rusza remont nawierzchni na trasie Trzcianka – Wrząca

Najnowsze Regiony

TRZCIANKA. Od 11 lipca trwa remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 na odcinku Trzcianka ? Wrząca, od km 22+600 do km 26+130. W związku z powyższym, nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zamknięty zostanie jeden pas ruchu, a sterowanie ruchem odbywać się będzie ręcznie. Roboty obejmować będą frezowanie dotychczasowej nawierzchni i położenia nowej.

Planuje się, że roboty zostaną zakończone w sierpniu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

trzcianka.pl

( Red.)