Ruszył nabór 300 plus w ramach programu ,, Dobry start”. Kto może się ubiegać o 300 plus ?

Chodzież Czarnków Edukacja Najnowsze Piła Regiony Trzcianka Wałcz Złotów

Ruszył nabór wniosków o środki pieniężne na wyprawkę 300 plus w ramach programu ?Dobry start?. Świadczenie ma wesprzeć edukację ok. 4,5 mln uczniów. Kto może ubiegać się o 300 plus?

300 plus to świadczenie, które rodzic pobiera tylko jeden raz w ciągu danego roku szkolnego. Wsparcie otrzymują dzieci uczące się m.in. w szkołach podstawowych, liceach i technikach.

Wyprawka szkolna przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do momentu ukończenia przez nie 20 roku życia. W przypadku uczniów niepełnosprawnych przyznawanie 300 plus jest wydłużone aż do ukończenia przez nich 24 roku życia.

300 plus nie przysługuje wszystkim osobom, które kontynuują naukę. Ze świadczenia nie mogą korzystać np. studenci.

Do pobierania 300 plus nie jest uprawniony ani student ani dzieci w wieku przedszkolnym. Dotyczy to także najmłodszych, którzy realizują program w zerówce.

Świadczenie przysługuje natomiast tym uczniom, którzy uczęszczają do szkół policealnych lub dla dorosłych.

300 plus to świadczenie nieopodatkowane, które otrzymuje osoba opiekująca się dzieckiem.

300 plus może otrzymać każdy rodzic bez względu na zarobki. Do złożenia stosownego wniosku uprawnieni są matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Pod pojęciem opiekuna faktycznego należy rozumieć osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem, która zgłosiła się do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

O 300 plus może aplikować także rodzic zastępczy lub osoba zarządzająca rodzinnym domem dziecka czy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioskowanie o 300 plus może odbywać się drogą elektroniczną lub tradycyjną (na papierze). Jednak warto pamiętać o różnych terminach w zależności od wybranej metody.

Od 1 lipca składanie wniosku o 300 plus odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu można użyć strony empatia.mpips.gov.pl, portal PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną.

Każdy, kto zamierza aplikować o 300 plus drogą tradycyjną może to uczynić dopiero od 1 sierpnia. Dokument o wsparcie dla ucznia należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce np. w centrum świadczeń. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2020 r.

Każdy zainteresowany, który zgłosi się po 300 plus w lipcu lub sierpniu, otrzyma świadczenie do 30 września 2020 r. Jeżeli wniosek zostanie dostarczony po wakacjach to 300 plus trafi na konto bankowe w ciągu dwóch miesięcy od dnia aplikowania o wsparcie.

O przyznaniu 300 plus urzędnicy będą informowali drogą mailową.

 

mat.biznesinfo.pl